Til alle TheVIT sine kunder

Jeg ønsker å informere om hva vi i TheVIT gjør for å bistå våre kunder på best mulig måte gjennom denne fasen.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Til alle TheVIT sine kunder
SR 2

Skrevet av

Stein-Ragnar Noreng


ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Avdeling: Oslo, Munkedamsveien

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 16 mar. 2020

Norge er nå i en særdeles vanskelig situasjon. Og vi vet at det er også mange, ja kanskje de fleste av våre kunder også. Jeg ønsker derfor å informere dere om hva vi i TheVIT gjør for å kunne bistå dere på best mulig måte gjennom denne fasen.

For det første har vi gjennomført en rekke tiltak for å ivareta våre medarbeidere for å sikre i størst mulig grad at vi kan betjene dere i dagene og ukene som kommer. Vi innførte allerede forrige uke hjemmekontor for de fleste av våre ansatte, og har sikret at de har nødvendig utstyr for å kunne operere derfra. Dette minsker sjansen for at hele team blir syke samtidig, og vi har foreløping unngått sykdom relatert til Korona blant våre ansatte.

Stenging av skoler og barnehager medfører utfordringer for de av våre ansatte som har barn i den alderen. Dette kan føre til at de kan få noe redusert kapasitet en periode. For å håndtere en slik mulig situasjon har vi gjort følgende:

  • Vi prioriterer de nærmeste dagene faktureringer for dere, lønnskjøringer samt betalinger som dere godkjenner.
  • Vi omdisponerer ressurser vi har i andre tjenesteområder, slik at de kan fylle hull i kapasiteten som måtte oppstå.
  • Vi kommer til å håndtere de vanlige løpende regnskapsoppgaver, men om nødvendig prioritere de jeg nevner ovenfor.

Tverrfaglig rådgivningsteam

TheVIT er et stort selskap med nesten 200 ansatte, og vi har dyktige medarbeidere på mange områder. Vi har derfor også opprettet et eget tverrfaglig rådgivningsteam som kan støtte dere i denne vanskelige situasjonen som bedriftsledere. Vi vil straks komme med informasjon direkte til dere hvordan vi kan bistå dere i forbindelse med mulige permitteringer, i forhold til de tiltakspakkene som myndighetene har lansert og har lovet de vil lansere, samt kunne være en sparringspartner i en vanskelig tid.

Hotline på mail

Vi har etablert en egen mailadresse for slike henvendelser, slik at dere enkelt kan komme i kontakt med de av våre ressurser som er dedikert til dette. Dere kan fortsatt ta direkte kontakt med den kundebehandleren dere har kontakt med til daglig, men for å få en raskere tilgang til bistand, ønsker vi at dere tar kontakt med dette dedikerte teamet. På den måten kan våre kundebehandlere konsentrere seg fullt ut om å levere våre primære tjenester til dere, mens dere blir betjent av rådgivere som er drillet i de aktuelle problemstillingene.

Vi vil gjøre det ytterste for å bistå dere i den krevende tiden som ligger foran oss.

Vennlig hilsen
Stein-Ragnar-Noreng
Adm. direktør

Trenger du noen å sparre med i disse Koronatider?

Send en mail til Koronahjelpen