Frokostseminar med SpareBank1 Østlandet og TheVIT

Tirsdag 03.mars inviterte SpareBank1 Østlander og TheVIT Private Banking kunder inn til frokostmøte.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Frokostseminar med SpareBank1 Østlandet og TheVIT
Frokostseminar
Publisert 06 mar. 2020

Stein-Ragnar Noreng, administrerende direktør i TheVIT, tok for seg temaene styrearbeid, forventninger til styret og etterlevelse i praksis. Her snakket han om hva som faktisk er styrets rolle, fokusområder i styrearbeidet, hvordan styret bør settes sammen, styrets ansvar, ulike type saker styret skal behandle og gjennomføring av møtet, samt årshjulet som beskriver styrets arbeid.

Frokostmøtet skapte mye engasjement blant de fremmøtte Private Banking kundene.

Dette viser at samarbeidet mellom SpareBank 1 og TheVIT åpner for mange spennende muligheter i fremtiden, og at dette første arrangementet kun blir det første i en rekke.