Zucca er eksponert for betydelig valutarisiko – bør han gjøre noe med det?

En norsk internasjonal stjerne har fått ny avtale. Denne gangen kan vi lese at Mats Zuccarello Zucca har inngått en ny 5-års avtale med Minnesota Wild.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Zucca er eksponert for betydelig valutarisiko – bør han gjøre noe med det?
Zucca

Skrevet av

Christian Martinsen


LEDER SALG OG MARKED, PARTNER

Avdeling: Oslo, Munkedamsveien

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 05 jul. 2019

En norsk internasjonal stjerne har fått ny avtale. Denne gangen kan vi lese at Mats Zuccarello «Zucca» har inngått en ny 5-års avtale med Minnesota Wild til en verdi på MUSD 30. Det vises til at dette kan utgjøre MNOK 256 basert på dagens valutakurs.

Mats Zuccarello har signert en ny eksklusiv avtale med Minnesota Wild.

Lønnen hans vil bli utbetalt i US Dollar og ikke direkte i NOK. Dette i kombinasjon om når han trenger hele eller deler av dette beløpet i norske kroner – når han får de utbetalt og når han trenger de – vil være helt avgjørende for den endelige verdien på pengene.

Dersom du driver en bedrift med utstrakt kjøp eller salg med utlandet i andre valutaer enn NOK, vil du se at temaet i denne artikkelen er like relevant for deg som for «Zucca». Du er på samme måte eksponert for endringer i valutakurser og kan som ham, minimere denne risikoen dersom du ønsker det.

La oss se på hvordan utviklingen i valuta kursen mellom NOK og USD har vært de siste 5 årene, og hva det kan bety for verdien fremover. Valutakursen har i denne perioden variert mellom 5,9 og 8,8 noe som ville gitt «Zucca» en mulig inntekt i intervallet MNOK 178-265 avhengig av når han ville mottatt pengene (og når han valgte å veksle de inn til NOK);

Hva kan Zucca forvente fremover?

Oppsiden i valutautviklingen er trolig noe svakere enn nedsiden sett i lys av den historiske utviklingen. I forhold til den politiske situasjonen i US er det vanskeligere å si noe sikkert. USD er historisk høy mot NOK til tross for Trump og den politikken han fører, eller kanskje som følge av dette (vil noen si). Teoretisk burde man trolig forvente en enda sterkere og mer stabil USD dersom Trump blir byttet ut ved valget høsten 2020. Basert på en prising av 3 års forward kontrakter (et valutasikrings verktøy), kan det tyde på at markedet forventer en relativ flat utvikling i USD i dette tidsperspektivet. Dette vil kunne være et argument for at en valutasikrings strategi ikke ser ut til å være nødvendig. Man kan imidlertid også argumentere for at dette er et tydelig signal om at markedet er usikkert, og at man nettopp da bør sikre seg.

Dersom vi tar en mer matematisk tilnærming og skjeler til hva bankvesenet tenker ut over dette, blir det mer dramatisk. Med utgangspunkt i en forventet kurs om 3 år på ca. 8,5 og en MonteCarlo simulering (der man simulerer en rekke mulige utfall) fra DNB viser et sannsynlig utfallsrom med 60% sikkerhet til å være hele MNOK 218-289. Det betyr at «Zucca» risikerer å kunne tape eller tjene MNOK 35 over 3 år dersom han ikke sikrer seg. Dersom vi fremskriver dette til 5 år vil den teoretiske gevinsten eller tapet innenfor 60% sannsynlighet kunne bli MNOK 50. En gevinst på MNOK 50 vil vi alle kunne glede seg over. Et potensielt tap på MNOK 50 virker desto mer skremmende – selv for Zucca.

Hvilket råd skal vi gi Zucca basert på dette?

Dersom vi forutsetter at også for «Zucca» sitter det en agent og tar noe av hans inntekt, samt at han bruker noe til løpende forbruk, bør han trolig søke å sikre et sted mellom MUSD 20-25 av pengene. Dette vil redusere det potensielle tapet (men også en mulig oppside) til MNOK 6 (fra MNOK 50) og ser ut som en billig, trygg og fornuftig beslutning basert på situasjonen vi nå ser foran oss.

Det er helt sikkert noen som vil mene at han burde sikret mer, og andre mener at risikoen er så liten og han går glipp av en oppside, så de vi anbefale å sikre mindre. I lys av dette vil jeg si at det til syvende og sist er opp til den enkeltes risikoprofil og må vurderes opp imot livssituasjon, alder, valg av bosted, og andre relevante faktorer. Det er likevel aldri feil å sikre seg mot potensielle tap.

For deg som bedriftseier er dette relevant i lys av at en sikring vil kunne hjelpe deg med å forutse fremtidig kontantstrøm. Du vil kunne planlegge for nødvendige endringer i priser og sikre at du driver lønnsomt og forutsigbart.

Vi i TheVIT har utarbeidet sikringsstrategier for en rekke av våre kunder. Vi er klare for å diskutere din situasjon og komme opp med en plan for hvordan du kan velge å sikre dine kontantstrømmer for å minimere risiko og optimalisere din inntekt.

Ta kontakt for en uforpliktende diskusjon her

___________________________________

Christian Martinsen,
partner og leder for salg og marked
+47 928 26 355,
christian.martinsen@thevit.no

Christian har omfattende erfaring som CFO/Finansdirektør fra flere virksomheter og bransjer. Han har lang operativ erfaring fra en rekke områder innenfor økonomi- og finansområdet. Christian har ledet strategiprosesser samt en rekke oppkjøps-, salgs- og fusjonsprosesser. I sine roller har Christian arbeidet med hele verdikjeden i virksomhetene.

Christian har arbeidet med endringsledelse i flere organisasjoner, samt blant annet hatt ansvar for en rekke initiativ knyttet til resultatforbedring og optimalisering av kapitalbruken. Han har også hatt ansvar for HR, IT og øvrige administrative funksjoner i sine tidligere roller.