Fremtidens Regnskap og Økonomi

«Slik kan vi bidra til et mer effektivt og konkurransedyktig næringsliv!»

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Fremtidens Regnskap og Økonomi
Publisert 29 nov. 2018

Regnskaps- og økonomifunksjoner tilføres spennende muligheter gjennom ny teknologi. Men er det kun der mulighetene ligger, eller forventer kunder, samfunnet og brukere verdifulle endringer også på andre områder? Dette var temaet på gårsdagens konferanse «Fremtidens Regnskap og Økonomi,» hvor vår administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng var en av foredragsholderne.

I gårsdagens foredrag var det et sterkt fokus på digitalisering, AI/kunstig intelligens, og ikke minst, hva som skal til for å lykkes med endring i regnskapsbransjen. En fellesnevner var også et fokus på mennesker og hvordan behovet for menneskelige egenskaper vil vedvare på tross av teknologiens inntog, et fokus på menneskelige egenskaper som en uerstattelig ingrediens i virksomheter og kundeleveranser.

I sitt foredrag, satte Stein-Ragnar denne tematikken inn i et samfunnsmessig perspektiv og diskuterte det samfunnsansvaret norske virksomheter innen økonomi og regnskap har, ettersom man representerer en betydelig merkostnad for samfunnet når ny teknologi ikke tas i bruk. Vi har en «higher purpose» enn å fokusere på endring for endringens skyld.

Stein-Ragnar drøftet også samspillet mellom mennesker og teknologi, med et tydelig fokus, nemlig å anvende teknologien for å skape prestasjonsforbedring. Gjennom å anvende teknologien riktig, kan man bidra til at bedriftsledere tar bedre beslutninger – hver eneste dag. Gjennom å anvende teknologi riktig, kan bedriftsledere styre på en måte som bidrar til atferdsendring og som er tilpasset den enkelte virksomhet

Det er behov for nytenkning og fornyelse. Ved å anvende teknologi riktig, kan vi både bidra til et mer effektivt og konkurransedyktig næringsliv og vi kan ha det gøy på jobb, prestere og ta samfunnsansvar! sier Stein-Ragnar Noreng