TheVIT inngår samarbeid med SpareBank 1 Østlandet

TheVIT har inngått intensjonsavtale med selskapet SpareBank 1 Østlandet om etablering av et felles holdingselskap.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. TheVIT inngår samarbeid med SpareBank 1 Østlandet
Publisert 11 apr. 2018

Holdingselskapet skal eie 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Regnskapshuset Østfold og TheVIT.

Avtalen innebærer at eierskapet i det nye holdingselskapet deles 30/70 mellom eierne i TheVIT og banken. Avtalen forutsetter endelig styregodkjenning i begge selskapene.

Ny administrerende direktør

TheVIT og Regnskapshuset videreføres som selvstendige selskaper inntil en eventuell fusjon finner sted. Stein-Ragnar Noreng, som i dag er administrerende direktør i TheVIT, overtar som administrerende direktør for hele virksomheten fra og med 15. mai. Noreng har blant annet vært administrerende direktør og partner i KPMG inntil han etablerte TheVIT for vel to år siden.

Bakgrunn for avtalen

– Det er nødvendig å foreta ytterligere strategiske grep for å utvikle SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet til en lønnsom virksomhet og oppnå ønsket vekst, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank1 Østlandet.

TheVIT vil tilføre den nåværende virksomheten betydelig kompetanse både strategisk, teknologisk og kompetansemessig. TheVIT vil i tillegg få tilgang til en kundeportefølje som kan bidra til å styrke selskapets virksomhet ytterligere.

Eiernes felles ambisjon er å skape en lønnsom og slagkraftig virksomhet innen regnskap, økonomi og rådgivning, med Østlandet som det primære markedsområdet.

Stein-Ragnar Noreng sier han er glad for å kunne iverksette dette samarbeidet med banken og Regnskapshuset. – Næringslivet har et stort behov for tjenester og kompetanse som kan bidra til økt vekst og lønnsomhet. Sammen besitter virksomhetene kompetanse og kraft til å få en sterk markedsposisjon på Østlandet. Jeg kjenner også banken som en solid og engasjert eier som vil bidra til vekst og utvikling for den nye enheten, sier han.

FAKTA OM SELSKAPENE

TheVIT AS

Forretningsidé: Bidra til økt lønnsomhet, vekst og utvikling blant små og mellomstore virksomheter ved å tilby innovative og verdiskapende løsninger gjennom dyktige økonomi-, HR- og analyseressurser.

Lokalisering: Oslo, Hamar og Elverum

Antall medarbeidere: 25

Omsetning 2017: 16 mill

SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS

Forretningsidé: Å tilby så effektive og kompetente regnskaps- og rådgivningstjenester at kundene opplever dette som en økt verdi i sitt daglige virke.

Lokalisering: 11 kontorer på Østlandet

Antall medarbeidere: 150

Omsetning 2017: 148 mill