Regnskapsbransjen

Hva nå?

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Regnskapsbransjen
Stein ragnar20thevit202015

Skrevet av

Stein-Ragnar Noreng


ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 30 jan. 2018

McKinsey og Google har karakterisert regnskapsbransjen som "Dull", mens administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, skriver i DN at McKinsey og Google mangler kjennskap til det som foregår i bransjen. Det siste er det sikkert mye rett i. Det arbeides på en rekke områder med digitalisering og effektivisering. Men hva som er bransjens «end game» i den omstillingen som pågår, fremstår som uklart.

I følge Regnskap Norge sin siste bransjerapport fra høsten 2017, omsetter regnskapsbransjen i dag for omkring 15 milliarder kroner og har rundt 15.000 ansatte. Lundberg Larsen skriver i sitt innlegg at blant deres medlemmer er det «for lengst konsensus om at 45% av de oppgavene som i dag gjøres manuelt, vil bli automatisert i løpet av 4-5 år». Hvis vi legger det til grunn, og gjør en grov konvertering over til antall ansatte og inntekter som berøres, kan det sluttes at rundt 7.000 årsverk og omsetning for 7-8 milliarder er i «spill». Til sammenligning, tilsvarer det samme nivå som hele revisjonsbransjen i Norge. Lundberg Larsens anslag på 45% kan også vise seg å være for beskjedent. Det bør være åpenbart for enhver at en slik utfordring og omstilling langt fra fortjener å karakteriseres som «Dull».

Samtidig er det uklart hva som er bransjens strategi for å komme vellykket ut av en slik omstilling. Lundberg Larsen antyder at svaret er å «gi økonomiske råd i stedet for å punche bilag». Det påpekes at mange i bransjen er godt i gang med å automatisere prosesser og ta i bruk ny teknologi. Den som følger med på hva ulike bransjeaktører kommenterer, vil kjenne igjen fokuset på hvor raskt og godt de digitaliserer seg til fordel for sine kunder. Aktørene synes å konkurrere om å skulle være best og raskest på nettopp dette. Med andre ord, de er godt i gang med å fremskynde sin egen utfordring med overtallighet og omsetningsnedgang. Men hva så?

Shutterstock 288746588 1

Det begynner å haste med å etablere forretningsstrategier for hvilken rolle bransjen skal spille når den har blitt «automatisert». Næringslivet har mange utfordringer av både strategisk, taktisk og operasjonell art. Det er mer enn nok å ta i dersom lederne i bransjen tar utgangspunkt i dette i større grad, og etablerer nye løsninger som kundene har behov for i fremtiden.

Regnskaps Norge sin bransjerapport viser at omsetning per kunde gikk ned fra 2015 til 2016 og at omsetningen i 2016 var på rundt 35.000 per kunde. Det tyder ikke på stor innovasjonskraft i bransjen når det gjelder nye og verdiskapende tjenester. Heller ikke at man har kommet langt i å skape omsetning knyttet til «å gi økonomiske råd».

Det er også oppsiktsvekkende at det sies veldig lite om hva bransjen da skal gjøre for sine kunder. Lunde Larsens korte kommentar om at nye muligheter ligger i å «gi økonomiske råd» fremstår således som like diffust og uklart som hva bransjens strategi faktisk er, utover automatisering. Det å «gi økonomiske råd» for 7-8 milliarder er da neppe hele svaret!

Les denne artikkelen i DN her.