Microsoft satser stort på Business Intelligence

Med utviklingen av Power BI, har Microsoft satset stort på Business Intelligence software.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Microsoft satser stort på Business Intelligence
Publisert 10 jan. 2018

Med utviklingen av Power BI, har Microsoft satset stort på Business Intelligence software. På kort tid har de oppnådd at Gartner har plassert de i «Leaders quadrant in the Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms». Det vil si i «elitekvadranten» sammen med de langt mer kostbare Tableau og Qlik.

TheVIT har allerede tatt i bruk Power BI i våre kundeleveranser. Vi var derfor på plass på Microsoft sin Power BI World Tour konferanse i New York i høst. Det er viktig for oss å være oppdatert på de mulighetene som digitaliseringen og dette verktøyet gir for våre kunder.

Faktabaserte beslutninger på en smart måte

Det er ingen tvil om at bedriftsledere i dag må fatte beslutninger både raskt og ofte. En viktig forutsetning for at beslutningene skal være riktige og gode, er at beslutningsgrunnlaget er oppdatert, korrekt og tilgjengelig – ikke bare for beslutningstakeren, men for alle involverte.

En av årsakene til at Power BI skaper høy nytteverdi for brukeren, er at informasjon fra ulike kilder kan samles uten at forretningssystemene som ellers brukes er integrerte. Det kan være ERP, CRM, HR og andre systemer som ikke «snakker sammen». Når Power BI tas i bruk er dette ikke noen hindring for å kunne se alle deler av virksomheten i sammenheng. Eller fordype seg i en eller flere av dem.

Når TheVIT implementerer Power BI hos våre kunder, viser erfaringen at dette bidrar til å skape et oversiktlig helhetsbilde av situasjonen og muligheter for dypdykk i de enkelte områdene. Bedriftsledere som har tilgang på et slikt beslutningsgrunnlag, opplever en ny hverdag. Ikke bare i forhold til å fatte bedre beslutninger. Men også fordi alle nøkkelpersoner i virksomheten vil ha den samme faktaforståelsen. Dermed kan eventuell uenighet konsentreres om hvilke tiltak som kan og bør gjøres og ikke om hva som er status. Hvilken lettelse er ikke det for mange ledere? Selvbetjeningsfunksjonen i verktøyet gjør det også svært enkelt å finne fram til den informasjonen som er viktig for akkurat den beslutningen som skal tas. Og den er gøy å jobbe med!

Shutterstock 105421976
Kort vei til økt verdiskapning

Under Power BI konferansen var et budskap krystallklart: informasjon som ikke er tilgjengelig eller forståelig for beslutningstakere har liten verdi. Selv om dette budskapet er selvsagt for de fleste, beskriver det en reell situasjon for mange bedriftsledere og andre beslutningstakere.

Power BI skaper høy nytteverdi for brukeren fordi informasjon fremstilles gjennom gode visuelle analyser og rapporter, på en måte som er intuitiv og lett forståelig. Og ikke minst er de relevante for virksomhetens lønnsomhet og vekst. Ressursbruken knyttet til å finne fram data, ta disse «inn og ut» av regneark og ikke minst utvikle og vedlikeholde kompliserte regneark, kan reduseres betydelig. Nå kan ressursene i stedet brukes til å fatte gode beslutninger og sørge for å implementere dem. Det vil si fullt fokus mot å skape resultater! Og det gjennom å dele informasjonen til alle nivåer i organisasjonen som trenger den. Enten de bruker PC, nettbrett eller mobil. Eller som noen av våre kunder har gjort; på storskjermer i lokalet. Dermed blir løsningen også et viktig hjelpemiddel i endringsledelse!

Rimelige løsninger

Tidligere generasjoner av Business Intelligence verktøy har vanligvis vært forbeholdt store virksomheter med tilsvarende kapasitet og ressurser. Disse vil også ha stor nytte av å ta i bruk Power BI. Men de lave kostnadene knyttet til anskaffelse av verktøyet, gjør det nå mulig for bedrifter i SMB-markedet å velge de samme topp-løsningene som store selskaper har. Og det til en kostnad som gjør at veien til pay-back er svært kort!

Til daglig jobber vi i TheVIT med å hjelpe virksomheter å forbedre sine resultater ved å etablere nye prosesser og systemer, slik som Power BI. På konferansen i New York fikk vi innsikt i utviklingen på området. Det gjør oss i stand til raskt å innarbeide de beste løsningene for våre kunder. Vi har ansatte med sterk kompetanse innen forretning, økonomi og styring, i tillegg til dyp analytisk og teknologisk forståelse. Men vi er også lettbeinte! Vi setter sammen kompetansen i team som er tilpasset den enkelte kundes behov. Og vi går rett på sak slik at din vei mot gode prestasjoner og resultater blir kort.

Si farvel til tunge og ressurskrevende rapporteringsrutiner, som på grunn av tidsfrister ofte også må utføres utenfor normal arbeidstid. Og dermed sliter ut dine medarbeidere. Si farvel til kompliserte regneark og mange feilkilder! Ta heller kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å redusere ressursbruken, forbedre styringen og øke verdiskapningen i din virksomhet!