The Value Innovation Team AS og Ingraphic AS inngår samarbeidsavtale

TheVIT og teknologibedriften Ingraphic startet det nye året med å signere en strategisk samarbeidsavtale.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. The Value Innovation Team AS og Ingraphic AS inngår samarbeidsavtale
IMG 0478 1
Publisert 03 jan. 2018

Utvikling og implementering av effektive business intelligence løsninger, med spesielt fokus på visualisering av data, inngår som en sentral ingrediens når TheVIT ivaretar regnskaps-, økonomi- og HR-funksjoner til en rekke virksomheter. Med den dype systemforståelsen og fokuset Ingraphic har på visualisering av data gjennom bruk av Microsoft Power BI, skapes det spennende nye muligheter for eksisterende og fremtidige kunder i begge selskaper.

«Våre kunder forteller oss at de verdsetter våre fleksible og effektive løsninger, og særlig at våre team er så sterkt fokusert på å bidra til å skape verdier for dem. Et strategisk samarbeid med Ingraphic øker våre evner ytterligere til å forstå systemoppbygginger og etablere effektiv tilgang til nødvendig og viktig styringsdata», sier Stein-Ragnar Noreng, daglig leder i TheVIT.

Noreng legger til at næringslivet i liten grad har startet å nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i nye, rimeligere løsninger for bedre styringsinformasjon.

«Mange tror at store investeringer må til for å få på plass business intelligence løsninger, selv om dette ikke lenger er tilfelle. Derfor er det fortsatt mange som bruker tunge, risikofylte og lite effektive regnearkmodeller. Ved å utnytte de innovative og rimelige løsningene som nå er tilgjengelig, kan man effektivt samle data, utvikle dynamiske modeller og analysere trender», sier Noreng.

TheVIT bistår sine kunder med å utvikle og implementere effektive business intelligence løsninger, som kundene selv kan betjene. Noreng vektlegger at samarbeidet med Ingraphic bidrar til å øke TheVIT’s kompetanse på den tekniske siden.

Noreng understreker også at den gode dialogen som har ført til inngåelse av en samarbeidsavtale, har vist at TheVIT og Ingraphic har komplementerende kompetanser, samme verdier og sammenfallende syn på muligheter og utfordringer digitaliseringsbølgen representerer for næringslivet fremover.

Stein Ragnar Noreng

Stein-Ragnar Noreng


ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn
Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland


LEDER BIR

Tjenester: Business Intelligence

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn