Veiledende priser

Her finner du våre veiledende priser på regnskaps- og lønnstjenester.

  1. Hjem
  2. Veiledende priser

Vår prisstruktur for regnskap og lønn

Vår prismodell tar utgangspunkt i en månedlig grunnpris. 

Grunnpris regnskap dekker normalt bokføring, lovpålagte avstemminger og dokumentasjon og avtalt rapportering til offentlig myndighet og kunde. Grunnpris lønn dekker normalt månedlig lønnskjøring, offentlig innberetning gjennom a-melding, lovpålagte avstemminger og dokumentasjon og avtalt rapportering til kunde.

Grunnprisen fastsettes med utgangspunkt i et estimat på antall bilag, ut- og inngående fakturaer og antall ansatte. Leveransen som dekkes av grunnpris kalles «grunnleveransen».

Grunnpris dekker ikke uforutsett arbeid som f.eks. vesentlige transaksjoner utover normal drift, tilleggsarbeid eller rådgivning. Innenfor lønnsområdet er sykefravær, lønnsjusteringer og rapportering av statistikkgrunnlag til SSB eksempler på tilleggsarbeid.

For kunder som ikke har grunnpris vil det kunne påløpe kostnader for lovpålagte kontrollhandlinger i tillegg til avtalt timepris.

Regnskap


Pris
Regnskapsarbeid, pr. time kr.     950
Rådgiving regnskap, pr. time Fra kr. 1.090  til kr. 1.525


Lønn

Pris
Lønnsarbeid, pr. time kr.     950
Sammenstillingsoppgaver, pr. stk. kr.     150
Rådgivning lønn / HR-tjenester, pr. time Fra kr. 1.090 til kr. 1.525


Etablering og avslutning av oppdrag

Pris
Etablering/avslutning av nytt oppdrag, lovkrav, pr. stykk kr. 5.200
Avslutning av oppdrag, lovkrav, pr. stykk kr. 5.200
Konvertering til nytt regnskapssystem, pr. stykk kr. 5.200

Import og eksport av regnskapsfiler

Etter avtale

Har du spørsmål om lønns- og regnskapstjenester? Kontakt Tine Holdhus Har du spørsmål om rådgivningstjenester? Kontakt Ivar Mjelde

Årsoppgjør

Pris
AS, offentlig regnskap og ligningsdok. 
Inntil 5 timer

kr 9.800
AS, utkast styrets beretning  kr 1.650
Aksjonærregisteroppgave. 
Inntil 1 times varighet.

kr 1.555
ENK, Næringsoppgave 2 m/offentlig regnskap. 
Inntil 5 timer
kr 9.800
ENK, Næringsoppgave 1. 
Inntil 3 timer
kr 5.450
ENK, deling av næringsinntekt mellom ektefeller

kr 2.750
ENK, tilleggsskjema til skattemelding. 
F.eks. bilskjema, utleieskjema, etc.
kr 1.300
Skattemelding, privatperson
Inntil 2 timer

kr 3.250
DA og ANS, Skattemelding
Inntil 5 timer
kr 9.800
3. partsopplysninger, boligselskap. 
Pr. innberettet eier
kr.     52
Bistand revisor. 
Pris pr. time
Fra kr. 1.090 til kr. 1.525
Tilleggsarbeid årsoppgjør. 
Pris pr. time
Fra kr. 1.090 til kr. 1.525

Konsulentoppdrag

Konsulentoppdrag prises etter nærmere avtale

Systemkostnader tilkommer, samt et administrasjonspåslag på 2%. Alle prisene er eks. mva. Prisene gjelder for 2022 og reguleres hvert år ved årsskifte.