Ole Håvard Skogli

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Ansatte
  4. Ole Håvard Skogli
Tilbake til ansatte
Ole Havard Skogli

SENIOR RÅDGIVER

Avdeling: Hamar

Ole Håvard er siviløkonom med revisjonserfaring fra E&Y og Deloitte. Han har lang erfaring som CFO og økonomisjef, i tillegg til at han har arbeidet innenfor bedriftssegmentet i DnB og Innovasjon Norge, med fokus på kredittengasjement og gründerkontakt. Han har ledet fusjonsprosesser og prosesser for restrukturering og organisatoriske forbedring, og har god erfaring fra arbeid med personaladministrasjon, strategi og styrearbeid.

Som leder for økonomifunksjonen har Ole Håvard blant annet hatt ansvar for økonomistyring, rapportering, controlling, budsjettering og likviditetsstyring. Han har i tillegg arbeidet med verdsettelser, due diligence, oppkjøp og salg. Han har også god kunnskap om implementering av ERP-system og business intelligence som styringsverktøy. Ansvar for IT og øvrige administrative funksjoner har ligget under hans roller.

Telefon: 950 82 402 E-post: ole.havard.skogli@thevit.no LinkedIn