Lars Petter Gjermundsen

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Ansatte
  4. Lars Petter Gjermundsen
Tilbake til ansatte
Lars Petter Gjermundsen

SENIOR RÅDGIVER

Service: Økonomisk Rådgivning

Avdeling: Fredrikstad

Lars Petter er utdannet revisor ved Handelshøyskolen BI og startet sin yrkeskarriere som registrert revisor i EY. Han har bred erfaring som controller og økonomisjef. Lars Petter har vært daglig leder for handelsvirksomheter og produksjonsbedrifter.

Som daglig leder har han god erfaring med å lede utvikling og kontinuerlig forbedringer i alle ledd av verdikjeden i en virksomhet. Han har hatt ulike roller og ansvar for strategiprosesser, endringsprosesser, omorganiseringer, oppkjøps-, salgs- og fusjonsprosesser. Lars Petter har også erfaring med operativt ansvar av ulike virksomhetsområder som økonomi, HR, IT og stabsfunksjoner. Det som kjennetegner Lars Petter er hans entusiasme for å skape verdier sammen med eiere og kunder.

Telefon: 982 07 477 E-post: lars.petter.gjermundsen@thevit.no LinkedIn