Edith Alnes

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Ansatte
  4. Edith Alnes
Tilbake til ansatte
Edith Alnes Edit 2 Edit

Teamleder regnskap

Service: Regnskapstjenester

Avdeling: Hamar

Edith har ledelsesutdanning fra Sjøkrigsskolen, med bachelor i logistikk og ressursstyring, samt en MBA i strategisk ledelse og økonomi fra Universitet i Tromsø. Edith har hatt en rekke operative lederstillinger, så vel som stab og logistikkstillinger i sin militære karriere. Hennes siste stilling som Kompanisjef for en logistikkavdeling. Gjennom dette har Edith etablert en bred forståelse for ledelse, organisasjon og system.
Edith har erfaring med HR og personalledelse i tillegg til effektiviseringsprosesser økonomisk og operasjonelt. Hun har sterk faglig erfaring innenfor planlegging og ledelse av logistikkoperasjoner herunder distribusjon, transport, lagerstyring og teknisk understøttelse. I sitt lederskap er hun opptatt av å skape gode og effektive team, og prioriterer å utvikle sine ansatte for å nå sitt ytterste potensiale. Hun setter høye krav til seg selv og er opptatt av å alltid levere gode resultater og produkter. Edith er en pådriver for gode prosesser, og engasjerer seg for å finne nye løsninger for å oppnå en god og effektiv ressursstyring.

Telefon: 992 76 056 E-post: edith.alnes@thevit.no