Placeholder image

Vårt mål er å bidra til økt lønnsomhet, vekst og utvikling hos våre kunder. Det gjør vi ved å tilby våre kunder VI-Team med dyktige ressurser innen økonomi, regnskap, HR, analyse og strategisk ledelse.


Gjennom våre fleksible løsninger får våre kunder tilpasset forretningsmessig styringsinformasjon og tilgang til en avdeling med kompetanse, og kapasitet som normalt er forbeholdt større virksomheter.

VIT - Value, Innovation og Team, gjenspeiler at vi tilfører våre kunder betydelig verdi gjennom våre tjenester og løsninger, samtidig som vi er innovative og bidrar til nyskapning og forbedring.

Blant kunder vil vi være mest kjent som «VI-Team», fordi det er «Vi» og ikke «dere og oss». Vi jobber sømløst med din øvrige organisasjon. Selv om vi ikke er ansatt i hos dere, vil vi i praksis oppleves som om vi er det.

Kompetanse

Kompetanse

Ditt Value Innovation team settes sammen slik at den samlede kompetansen er tilpasset de oppgavene som skal utføres. Strategisk, operativ og analytisk kompetanse settes sammen ut fra dine behov. Oppstår det behov for særlig spesialistkompetanse i perioder, tilføres ditt økonomiteam denne.

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Ressursbruken knyttes til ditt behov. Når behovet øker, øker vi ressursbruken. Når behovet reduseres, reduserer vi ressursbruken. Når behovet for kompetanse endres, endrer vi kompetansemiksen. I intensive perioder arbeider vi intensivt sammen med dere.

Alt dette uten at du opplever utskiftninger i teamet. Vi bare justerer på hvor mye av den enkelte ressursen og kompetansen som benyttes til enhver tid. I tilfelle sykdom eller permisjoner i ditt økonomiteam, dekker vi opp dette behovet uten at du trenger å bekymre deg for det. Vår fleksibilitet er vesentlig større enn du normalt vil ha ved å ha egne ansatte.

Forutsigbarhet

Placeholder image

Vi tilbyr fastpris som gjør at dine kostnader er forutsigbare så lenge din virksomhet ikke endres vesentlig. Ditt økonomiteam dekker de behovene vi har blitt enige om, uavhengig av vår ressursbruk. Vi er forutsigbare ved at du vet du får de avtalte tjenestene til den prisen vi har avtalt.

Alle henvendelser
Stein-Ragnar Noreng

Stein-Ragnar Noreng

Administrerende direktør - Oslo, Munkedamsveien

+47 911 16 081

Send e-post

Stein-Ragnar er grunnleggeren av TheVIT. Han har bakgrunn som administrerende direktør i KPMG, og har styreerfaring fra både internasjonale og nasjonale virksomheter. Han har hatt en rekke lederposisjoner i ulike resultatenheter.

Stein-Ragnar har ledet strategi- og endringsprosesser både som toppleder og som rådgiver for kunder. Han kjenner godt betydningen av en god og effektiv økonomifunksjon fra en toppleders perspektiv. Stein-Ragnar er brukt som foredragsholder, blant annet om trender som påvirker norske virksomheters muligheter og utfordringer.

Christian Martinsen

Christian Martinsen

Leder Salg og Marked - Oslo, Munkedamsveien

+47 928 26 355

Send e-post

Christian har omfattende erfaring som CFO/Finansdirektør fra flere virksomheter og bransjer. Han har lang operativ erfaring fra en rekke områder innenfor økonomi- og finansområdet. Christian har ledet strategiprosesser samt en rekke oppkjøps-, salgs- og fusjonsprosesser. I sine roller har Christian arbeidet med hele verdikjeden i virksomhetene.

Christian har arbeidet med endringsledelse i flere organisasjoner, samt blant annet hatt ansvar for en rekke initiativ knyttet til resultatforbedring og optimalisering av kapitalbruken. Han har også hatt ansvar for HR, IT og øvrige administrative funksjoner i sine tidligere roller.

HR / Kompetanse
Hege T. Schüssler

Hege T. Schüssler

SENIOR RÅDGIVER HRM - Oslo, Munkedamsveien

+47 913 82 940

Send e-post

Hege har lang og sammensatt ledererfaring fra kompetansevirksomhet, både som stabs- og prosjektleder. Hun vært kompetansedirektør, ledet konsernstab – økonomi, HR, IT og øvrige administrative funksjoner og arbeidet som rådgiver og sparringspartner for konsernledelsen i KPMG.

Med mange års erfaring fra kultur- og forretningsutvikling kombinert med en masterutdanning i forretningsutvikling og ledelse, er Hege en naturlig samtalepartner for ledere. Hun har også erfaring som prosjektleder for strategi-, innovasjons- og endringsprosesser med spesielt fokus på prestasjonsledelse. Hege er statsautorisert revisor og praktiserte revisjon de første ti årene av sin karriere.

Regnskap
Ivar Mjelde

Ivar Mjelde

Leder Regnskap - Lillestrøm

+47 941 53 155

Send e-post

Ivar er utdannet statsautorisert revisor. Han har sin bakgrunn fra konsernledelsen i KPMG, hvor han hadde ansvar for region sør med 200 ansatte og 6 kontorer. I tillegg var han avdelingsleder for kontoret i Bergen.

Operativt har Ivar vært ansvarlig revisjonspartner for internasjonale konsern og børsnoterte selskaper. Han har også bred erfaring fra ulike rådgivningsoppdrag innen prosessforbedring, endringsprosesser og HR/Ledelse. Ivar har god bransjekunnskap innen finans, havbruk, entreprenør, offshore, offshoreverft og SMB markedet.

Lønn
Wenche Lundal Aarsten

Wenche Lundal Aarsten

Avdelingsleder lønnsenteret - Hamar

+47 958 46 257

Send e-post

Wenche har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer og har opparbeidet seg en bred og allsidig kompetanse innen lønn- og regnskapsfaget. Hun er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag.

Wenche har spisskompetanse fra servicehandel og kjedevirksomhet, hun har erfaring med å lede team i omstillingsarbeid. Hun har god evne til raskt gjøre seg kjent i nye systemer og ta i bruk digitale løsninger. Hun har utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet med fokus på effektive leveranser og høy kvalitet.

Steinar Aaen

Steinar Aaen

Regnskapsfører - Moelv

+47 911 70 688

Send e-post

Steinar er regnskapsfører med over 16 års erfaring. Han har spisskompetanse innen landbruk, og arbeider en del i kombinasjon med annen næring.

Steinar er utdannet agrotekniker i skatt, regnskap og økonomi i tillegg til agronom i jord og skogbruk. Han er en pådriver av digitale løsninger og har god kjennskap til regnskapssystemet Duett.

Wenche Lundal Aarsten

Wenche Lundal Aarsten

Avdelingsleder lønnsenteret - Hamar

+47 958 46 257

Send e-post

Wenche har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer og har opparbeidet seg en bred og allsidig kompetanse innen lønn- og regnskapsfaget. Hun er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag.

Wenche har spisskompetanse fra servicehandel og kjedevirksomhet, hun har erfaring med å lede team i omstillingsarbeid. Hun har god evne til raskt gjøre seg kjent i nye systemer og ta i bruk digitale løsninger. Hun har utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet med fokus på effektive leveranser og høy kvalitet.

Siw Anita Aas

Siw Anita Aas

Regnskapsfører - Lillehammer

+47 924 26 167

Send e-post

Kommer...

Tine Liberg Adolfsen

Tine Liberg Adolfsen

Senior rådgiver, lønn - Hamar

+47 915 07 040

Send e-post

Tine har en bachelor i økonomi og administrasjon med profilering i revisjon. Hun har jobbet tre år som skatterevisor i skatteetaten og fem år som lønnsmedarbeider i SpareBank 1 Østlandet.

Hun har erfaring innen lønn både fra små og store bedrifter, inkludert fraværshåndtering og sykemeldingsoppfølging. Hun har også erfaring både innenfor fast lønn og varierende lønn. Tine syns ny teknologi er spennende og er opptatt av å forenkle kundenes hverdag. Hun er opptatt av å levere arbeid med god kvalitet.

Sven Helge Alme

Sven Helge Alme

Leder IT - Tynset

+47 916 86 850

Send e-post

Sven Helge har mange års erfaring med arbeid i grensesnittet mellom regnskap og IT, blant annet som fagkonsulent ERP, teamleder og daglig leder. Gjennom denne erfaringen har Sven Helge utviklet en solid evne til å forstå en virksomhets behov sett fra både kundens og regnskapsførerens perspektiv.

Sven Helge har gjennom hele sin yrkeskarriere vært operativ innen regnskaps-, økonomi-, og styrerelatert arbeid, og han har innehatt roller som supportkonsulent, rådgiver og kursholder. Denne allsidige erfaringen har bidratt til at Sven Helge arbeider med høy prioritet på å sette seg inn i kundens behov og han er grunnleggende opptatt av hvordan teknologi kan utnyttes på best mulig måte for å skape verdi for kunden.

Marita H. Andersen

Marita H. Andersen

Senior rådgiver, lønn - Hamar

+47 915 50 382

Send e-post

Marita har en bachelorgrad i markedsføring og økonomi fra Norges Markedshøyskole i Oslo. Hun har 18 års erfaring fra bank hvor hun har hatt muligheten til å tiltre i ulike stillinger internt. De siste 4,5 årene har hun jobbet med lønn og lønnsrelaterte oppgaver. Hun har også støttet i HR relaterte oppgaver ved ansettelsesprosessen med oppfølging av tilbud og ansettelseskontrakter.

Marita har opparbeidet seg bred og variert erfaring på lønnsområdet. Hun er opptatt av kundetilfredshet og brukervennlighet, samtidig som jobben skal være effektiv og kvalitetsmessig utført og levert til rett tid.

Knut Bøe Arnesen

Knut Bøe Arnesen

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 958 93 975

Send e-post

Knut er autorisert regnskapsfører og har flere års erfaring som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter. Gjennom dette arbeidet har han bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Knut har god kjennskap til flere regnskapssystemer, blant annet Visma Business og PowerOffice GO. Han er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Martina Arveschoug

Martina Arveschoug

COO, Senior rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 993 03 373

Send e-post

Martina har en sammensatt erfaring fra både privat næringsliv og ideelle non-profit organisasjoner. Gjennom sine ulike roller innen økonomi/finans og administrasjon, knyttet tett opp mot toppledere, har hun tilegnet seg god forretningsforståelse og ser nytten av innovative styringsverktøy.

Martina har en bred samfunnsvitenskapelig utdannelsesbakgrunn med en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU, i tillegg til en bachelorgrad i Political Sciences og International Relations fra Praha som ble supplert med fordypningsstudiet i bedriftsøkonomi på Handelshøyskolen BI. Hun brenner for å skape en strukturert arbeidshverdag med effektive rutiner, og bygge en kultur av trivsel og gode mellommenneskelige relasjoner gjennom tydelig kommunikasjon.

Anita Austeng

Anita Austeng

Senior Rådgiver - Hamar

+47 971 35 408

Send e-post

Anita er autorisert regnskapsfører og har arbeidet med regnskap og lønn for små og mellomstore bedrifter i mange ulike bransjer. Hun har høgskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, samt revisjon.

Anita er også utdannet Aktivitør og startet sitt arbeidsliv med å jobbe med mennesker, blant annet flere år med ungdommer i barnevernsinstitusjon. Anita sin tilnærming til problemstillinger er «Dette har jeg aldri gjort før, så det kan jeg helt sikkert». Hun er opptatt av å se etter helheten i arbeidet hun gjør, med et fokus på å ta i bruk de menneskelige ressursene. Hun er opptatt av høy kvalitet, helhet og forenkling av kundens hverdag slik at alle ressursene kan utnyttes fullt ut.

Brit Austlid

Brit Austlid

Regnskapsfører - Hamar

+47 918 30 733

Send e-post

Brit har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i mange år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Hun har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Brit har spisskompetanse innen lønn og lønnsrelaterte problemstillinger. Hun har stort fokus på effektiv kommunikasjon med kunden, samt kvalitet og rettidighet i sin leveranse.

Ingvild Stuan Barmoen

Ingvild Stuan Barmoen

Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 958 27 439

Send e-post

Ingvild er statsautorisert revisor med stor interesse for effektivisering og automatisering av regnskapsprosesser. Hun er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger og jobber blant annet med robotiserte prosesser.

Ingvild har en master i regnskap og revisjon og en bachelor i revisjon. Hun har over 10 års arbeidserfaring fordelt på revisjon, controlling og regnskapsføring. Ingvild har stor yrkesstolthet med fokus på kvalitet helt ned i detaljene.

Cathrine Fossum Berge

Cathrine Fossum Berge

Rådgiver (Controller) - Oslo, Munkedamsveien

+47 995 91 242

Send e-post

Cathrine er utdannet siviløkonom med fordypning i finans, og etter studiene har hun arbeidet som revisor i EY. Hun har blitt kjent med virksomheter av ulik størrelse innenfor et vidt omfang bransjer, og har utviklet bred kompetanse innen økonomiområdet.

Gjennom arbeidet som revisor har hun opparbeidet seg kompetanse innenfor skatt og avgift, analyse av store datamengder, oppfølging og veiledning av medarbeidere og kvalitetskontroll. Hun har også god erfaring med planlegging og gjennomføring av prosjekter, og har stor interesse for å ta i bruk analyser og digitale verktøy som kan bidra til effektive prosesser.

Brit Berntsen

Brit Berntsen

Autorisert regnskapsfører - Moelv

+47 917 00 928

Send e-post

Brit er autorisert regnskapsfører med interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Brit har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Gry Brandsnes

Gry Brandsnes

HR Business Partner - Oslo, Munkedamsveien

+47 932 60 109

Send e-post

Gry har en akademisk bakgrunn innen psykologi, sosiologi og pedagogikk fra Universitetet i Oslo og en Master i Organisasjonspsykologi fra LSE i London. Hun har lang og variert HR erfaring fra ulike bransjer og virksomheter, blant annet fra telekom, detaljhandel, maritim industri og offentlig sektor. Gry har hatt engelsk som arbeidsspråk gjennom mange år gjennom et flerkulturelt og internasjonalt arbeidsmiljø.

Med bakgrunn som Direktør for utviklingen av HR-system og verktøy i Wilh. Wilhelmsen group, ledet hun flere globale HR prosjekter med fokus på digital transformasjon, inkludert utvikling og etablering av digitale HR-løsninger og -prosesser. Gry har også ledet arbeid med å utvikle overordnet forretningsorientert HR-strategi og ledet store endringsprosesser. I tillegg har hun erfaring fra ledelsesutvikling og er sertifisert i flere utviklingsverktøy og som coach.

Frode Brattås

Frode Brattås

Autorisert regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 957 74 138

Send e-post

Kommer...

Anita Lillehagen Brenden

Anita Lillehagen Brenden

Lønnskonsulent - Hamar

+47 481 45 248

Send e-post

Anita er lønnskonsulent, og har arbeidet med lønn og regnskap for små og mellomstore bedrifter i nesten 30 år og har opparbeidet seg bred erfaring. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Som lønnskonsulent arbeider hun med alt som har med lønn å gjøre, inkludert fraværshåndtering og sykemeldingsoppfølging med tilhørende innrapportering til det offentlige.

Anita har god erfaring med flere ulike lønns- og regnskapssystemer og bransjer. Hun har stor interesse for å ta i bruk moderne og effektive verktøy som kan effektivisere lønnsfunksjonen. Anita har stort fokus på effektiv og god kommunikasjon med kunden, samt kvalitet og rettidighet i sine leveranser.

Rønnaug Bækkedal

Rønnaug Bækkedal

Regnskapsfører - Hamar

+47 900 94 999

Send e-post

Rønnaug er siviløkonom med variert erfaring som leder og mellomleder fra privat og offentlig virksomhet. Hun har vært delaktig i etablering av flere virksomheter og bygget opp og drevet bemanningsselskapet Vikann i 15 år. Rønnaug har også mange års erfaring innen økonomi og regnskap.

I eget selskap hadde Rønnaug ansvar for markedsføring, økonomistyring, regnskap, lønn og personal. Selskapets 40 ansatte levert tjenester til bransjer med stadig skiftende personalbehov. I de senere årene har Rønnaug arbeidet som økonomikonsulent. Hun har stor interesse for kvalitetssikring og har erfaring med innføring og daglig bruk av papirløs dataflyt.

Kristian Bønsnæs

Kristian Bønsnæs

Senior rådgiver (analyse) - Oslo, Munkedamsveien

+47 959 92 431

Send e-post

Kristian er siviløkonom med variert erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv. Senest kommer han fra rollen som Økonomidirektør i Rentokil Initial Norge AS. Tidligere har han jobbet som økonomisjef eller business controller i blant annet Egencia, Lindorff Accounting, samt Norsk Folkehjelp i både Norge, Tanzania og Rwanda.

Kristian har jobbet med styringsverktøy og utarbeidelse av styringsinformasjon i mange år. Viktigheten av god informasjon som beslutningstøtte har vært et vesentlig element hele veien i karrieren. Utover dette, har han jobbet mye med budsjettering, forecasting, rapportering og hands on regnskap. Han har også vært tungt delaktig i flere prosessert med bytte av ERP-systemer.

Kirsti Crantz

Kirsti Crantz

Senior rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 930 15 430

Send e-post

Kirsti har lang erfaring som CFO og økonomisjef i tillegg til at hun har arbeidet som fungerende CEO. Hun har ledet fusjonsprosesser og prosesser for restrukturering og organisatoriske forbedring. Hun har også bred erfaring fra personaladministrasjon og styrearbeid.

Som leder for økonomifunksjonen har Kirsti blant annet hatt ansvar for økonomistyring, rapportering, controlling, budsjettering og likviditetsstyring. Hun har i tillegg arbeidet med verdsettelser, due diligence og finansiell analyse i flere bransjer. Hun har også god kunnskap om implementering av ERP-system og business intelligence som styringsverktøy.

Ika Karoline Dahl

Ika Karoline Dahl

Regnskapsfører - Fredrikstad

+47 930 98 789

Send e-post

Ika er regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag.

Ika har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i noen år og har gjennom arbeidet bygget opp god forståelse og fagkompetanse innenfor regnskapsområdet. Hun arbeider tett mot ulike samarbeidspartnere som leverer innfordring og inkassoløsninger for våre kunder. Ika har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Morten Dahl

Morten Dahl

Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 994 75 551

Send e-post

Morten er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger som kan bidra til å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Morten har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter for en rekke ulike bransjer.

Morten har kjennskap til flere regnskapssystemer og har opparbeidet seg god kompetanse innenfor fagområdet. Morten har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Thea Elisabeth Daler

Thea Elisabeth Daler

Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 402 10 599

Send e-post

Thea Elisabeth er siviløkonom med spesialisering i finans og fordypning i regnskap, revisjon og skatt. Hun har en bred utdannelsesbakgrunn i form av master i økonomi og ledelse samt bachelor i markedsføring, med fordypning i forretningsutvikling og teknologi. Utdanningen har hun supplert med relevant arbeidserfaring.

Thea har ved siden av studiene jobbet i en kredittavdeling og vært økonomiansvarlig for et verv ved skolen. Etter utdannelsen har hun arbeidet som rådgiver i en finansinstitusjon og med due diligence i en bank. Thea har erfaring med en rekke statistiske systemer og analysearbeid, noe som gjør henne til en god researcher. Med sin sammensatte utdanning har Thea god forretningsforståelse og er en allsidig økonom.

Belinda Darko

Belinda Darko

Regnskapsmedarbeider - Lillestrøm

+47 971 90 304

Send e-post

Belinda har en bachelorgrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra arbeid i en økonomiavdeling i en nettbutikk, og har gjennom sin erfaring bygget opp en god forretningsforståelse og solid fagkompetanse innenfor konsern, inkasso og varehandel.

Belinda har god kjennskap til flere regnskapssystemer, slik som Visma Mamut, Visma Business, Xledger og PowerOffice GO. Belinda er opptatt av å yte høy kundeservice og levere et arbeid av høy kvalitet.

Co Doan

Co Doan

Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 403 12 124

Send e-post

Kommer...

Christine Duerud

Christine Duerud

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 402 37 212

Send e-post

Kommer...

Marianne Eksund

Marianne Eksund

IT-Regnskapsfører - Gardermoen

+47 997 24 425

Send e-post

Marianne er regnskapsfører, og har også flere år innen revisjon. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Marianne har gjennom arbeidet utviklet solid fagkompetanse, samt en god evne til å raskt gjøre seg kjent med nye systemer og ta i bruk digitale løsninger.

Marianne har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer og har opparbeidet en bred og allsidig kompetanse innen regnskapsfaget. Hun har lang erfaring med regnskapsføring for en rekke ulike bransjer og god kunnskap om regelverket for disse. Marianne har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet.

Jonas Skjellerud Endresen

Jonas Skjellerud Endresen

Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 482 92 578

Send e-post

Jonas er utdannet siviløkonom med spesialisering i forretningsjus, skatt og regnskap og har internasjonal erfaring fra et utvekslingsopphold ved EDHEC Business School. Jonas har bred erfaring som controller for små og mellomstore bedrifter og som CFO for en gründerbedrift.

Med sin bakgrunn i Azets Insight har han erfaring fra ulike bransjer både i privat og offentlig sektor hvor han har jobbet med rapportering, likviditetsstyring, budsjettarbeid og regnskapsproduksjon. Han har også erfaring med nearshoring av økonomiprosesser og har opparbeidet seg god kjennskap til en rekke økonomi- og regnskapssystemer. Jonas har stor interesse for å ta i bruk digitale løsninger som kan effektivisere økonomifunksjonen.

Svein Harald Engeli

Svein Harald Engeli

Autorisert regnskapsfører - Fredrikstad

+47 958 27 262

Send e-post

Kommer...

Lisbeth Engerdahl

Lisbeth Engerdahl

Administrasjonssekretær - Lillestrøm

+47 975 66 727

Send e-post

Lisbeth er administrasjonssekretær og har lang erfaring innen tilsvarende roller i ulike bransjer. Blant annet, har hun erfaring innen bank og forsikring.

Lisbeth har, gjennom sin erfaring, opparbeidet seg et sterkt engasjement for kunden og arbeider alltid med et fokus på å skape gode kundeopplevelser.

Gilberto Sanchez Enkerlin

Gilberto Sanchez Enkerlin

Senior rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 980 06 982

Send e-post

Gilberto er utdannet økonom i Canada. Han har god erfaring fra lederstillinger i Canada, Tyskland og Norge.

De fem siste årene har Gilberto jobbet som prosjektcontroller, CFO og stedfortreder for daglig leder innen anlegg og logistikkbransjen hvor han implementerte teknologiløsninger for å forbedre effektivitet og målingsverktøy i selskapet. I tillegg til teknologiske løsninger har menneskelig effektivisering, ved rutineimplementering, vært noe han har jobbet med jevnlig.

Anne-Kristin Eriksrud

Anne-Kristin Eriksrud

Autorisert Regnskapsfører - Lillestrøm

+47 480 52 380

Send e-post

Anne-Kristin er autorisert regnskapsfører med stor interesse for regnskapsfaget. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter, foreninger og boligsameier/borettslag.

Anne-Kristin har god kjennskap til flere regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Sissel Evensen

Sissel Evensen

Senior rådgiver - Hamar

+47 406 39 506

Send e-post

Sissel har omfattende erfaring med controlling og analyser, inklusiv å konvertere store datamengder om til god ledelsesinformasjon. Hun har spisskompetanse på avansert bruk av Excel og utarbeide dashboard for ledelsesstyring.

Hun har arbeidet innenfor dette fagområdet de siste 25 årene, først i Sparebanken Hedmark og deretter i lederstøtte for regional ledelse i KPMG, nasjonal ledelse for KPMG Advisory i Norge og sist for konsernledelsen I KPMG. I Sparebanken Hedmark arbeidet hun først som intern revisor og deretter ansvarlig for bankens kunde- og markedsanalyser.

Janicke Finstad

Janicke Finstad

Regnskapsmedarbeider - Hamar

+47 932 90 109

Send e-post

Janicke har en bachelorgrad i regnskap og revisjon er i ferd med å fullføre prosessen for å bli godkjent som autorisert regnskapsfører. Janicke har erfaring fra arbeid med virksomheter av ulik størrelse og i ulike bransjer, og har sin spisskompetanse fra servicebransjen.

Ulrica Marianne Fleen

Ulrica Marianne Fleen

Autorisert regnskapsfører - Fredrikstad

+47 940 03 208

Send e-post

Kommer...

Linda Fostervoll

Linda Fostervoll

Autorisert Regnskapsfører - Gardermoen

+47 950 95 353

Send e-post

Linda er autorisert regnskapsfører med stor interesse for regnskapsfaget. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Linda har god kjennskap til flere regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Kristian Garder

Kristian Garder

Senior Rådgiver - Lillestrom

+47 400 49 247

Send e-post

Kristian er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har allsidig erfaring fra flere bransjer innen regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Gjennom variert erfaring har Kristian utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet, med fokus på effektive leveranser av høy kvalitet. Kristian er opptatt av å forenkle kundens virksomhet, slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Lars Petter Gjermundsen

Lars Petter Gjermundsen

Senior Rådgiver - Fredrikstad

+47 982 07 477

Send e-post

Lars Petter er utdannet revisor ved Handelshøyskolen BI og startet sin yrkeskarriere som registrert revisor i EY. Han har bred erfaring som controller og økonomisjef. Lars Petter har vært daglig leder for handelsvirksomheter og produksjonsbedrifter.

Som daglig leder har han god erfaring med å lede utvikling og kontinuerlig forbedringer i alle ledd av verdikjeden i en virksomhet. Han har hatt ulike roller og ansvar for strategiprosesser, endringsprosesser, omorganiseringer, oppkjøps-, salgs- og fusjonsprosesser. Lars Petter har også erfaring med operativt ansvar av ulike virksomhetsområder som økonomi, HR, IT og stabsfunksjoner. Det som kjennetegner Lars Petter er hans entusiasme for å skape verdier sammen med eiere og kunder.

Vidar Granseth

Vidar Granseth

Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 928 08 988

Send e-post

Vidar er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Han har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter, og har opparbeidet seg solid regnskapskompetanse og god kjennskap til en rekke regnskapssystemer.

Vidar jobber med et engasjement på effektiv kommunikasjon og et stort fokus på kvalitet og rettidighet i sine leveranser, og har høy yrkesstolthet. Vidar har også erfaring med lønn og lønnsrelaterte problemstillinger for små og mellomstore bedrifter og har opparbeidet seg bred erfaring, inkludert fraværshåndtering og sykemeldingsoppfølging. Han har erfaring med flere ulike lønnssystemer og bransjer.

Marion Gullestad

Marion Gullestad

Regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 408 70 675

Send e-post

Marion er regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Marion har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg god forretningsforståelse og solid fagkompetanse innen regnskapsfaget. Hun har god erfaring fra flere bransjer og et stort fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene. Marion er opptatt av å ha en god kommunikasjon, effektivisere arbeidet og forenkle kundens hverdag.

Janne Berit E. Hagen

Janne Berit E. Hagen

Autorisert Regnskapsfører - Lillestrøm

+47 905 83 254

Send e-post

Janne er autorisert regnskapsfører med stor interesse for regnskapsfaget. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Janne har god kjennskap til flere regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Valmire Hajrizi

Valmire Hajrizi

Regnskapsmedarbider - Hamar

+47 473 14 207

Send e-post

Valmire er regnskapsmedarbeider og har erfaring med regnskap, lønn, avstemming, innkjøp og transport for små og mellomstore bedrifter. Hun har også erfaring som regnskapskontrollør og saksbehandler fra kommunen.

Valmire har bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i Supply Chain Management og påbygg i regnskap og revisjon. Valmire har kjennskap til diverse lønns- og regnskapssystemer, blant annet Visma, Tripletex, Agresso og Zirus. Hun har stor interesse for digitale løsninger og god evne til å ta i bruk disse.

Lasse Skoglund Hansen

Lasse Skoglund Hansen

Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 406 17 647

Send e-post

Lasse har en bachelorgrad i økonomi- og administrasjon med spesialisering innen organisasjon, ledelse og endring, i tillegg til en pågående Executive Master of Management på BI. Lasse har erfaring fra rådgivning innen offentlig sektor, hvor han var deltaker i ledergruppen og arbeidet innen økonomi, strategi og virksomhetsstyring.

Med sitt engasjement for organisasjonsutvikling og kompetanse innen HR og økonomi, har Lasse jobbet med forbedringsprosesser i forbindelse med gjennomføring av et stort statlig omstillingsprosjekt. Han har gjennomført ulike effektiviseringsprosjekter, hvor anvendelse av digitale systemer har spilt en viktig rolle. Denne erfaringen har gitt Lasse solid innsikt og kjennskap til utviklingen av effektive organisasjoner.

Maylén Ljøner Hansen

Maylén Ljøner Hansen

Rådgiver - Lillestrøm

+47 986 21 803

Send e-post

Maylén er autoriser regnskapsfører med stor interesse for fagområdet regnskap. Hun har en bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i bedriftsøkonomi, samt videreutdanning innen regnskap. Hun har erfaring med regnskap, rapportering, likviditetsstyring, årsoppgjør og lønn, og har god kjennskap til flere ulike regnskapssystemer.

Maylén brenner for å tilføre kunden merverdi gjennom å arbeide proaktivt, oppnå god kunderelasjon, utnytte digitaliserte løsnigner og levere av høy kvalitet til riktig tid. Hun har fungert som en faglig ressurs innen regnskap, og bistått mellomstore og større bedrifter med faglige utfordringer. Hun er godt kjent med byggebransjen og tilhørende prosjektvurderinger. Som leder for intern faggruppe har hun administrert pågående prosjekter internt i byrå som prosjektleder og vært pådriver for intern kompetanseoverføring.

Erik Hauge

Erik Hauge

Avdelingsleder for regnskap, Hamar - Hamar/Elverum

+47 901 79 860

Send e-post

Erik er autorisert regnskapsfører med spisskompetanse fra hotell og restaurantbransjen. Han har vært leder og hovedaksjonær i eget selskap i en årrekke og kjenner gjennom dette godt til hvor skoen trykker for små og mellomstore bedrifter.

Erik har erfaring med fra å arbeide med virksomheter i en rekke bransjer av ulik størrelse. Gjennom denne allsidige erfaringen, har Erik utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet.

Nina Henriksen

Nina Henriksen

Regnskapsfører - Fredrikstad

+47 916 89 267

Send e-post

Nina har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år og hun arbeider med fokus på høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Nina har god teknologiforståelse og er opptatt av å utnytte muligheter for effektivisering av arbeidsprosesser. Hun har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer som Visma Global, Visma DI, Tripletex og Swelog, og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor regnskapsfaget. Nina har også bred erfaring fra lønnsarbeid i en rekke ulike bransjer, hvor hun har opparbeidet seg kompetanse knyttet til regelverket for disse.

Knut-Arne Hovland Hepsø

Knut-Arne Hovland Hepsø

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 997 21 998

Send e-post

Knut-Arne H. Hepsø er autorisert regnskapsfører med bakgrunn fra revisjon. Han har spisskompetanse fra bransjer som bygg og anlegg og investeringselskaper innenfor eiendom, samt allsidig erfaring fra flere andre bransjer.

Gjennom lang og variert erfaring har Knut-Arne etablert en bred kontaktflate mot mange bedriftsledere og et sterkt engasjement for kundens virksomhet.

Heidi Torp Homb

Heidi Torp Homb

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 920 37 854

Send e-post

Heidi har en bachelor i regnskap, skatt og avgift, og har lang erfaring innen bank og finansbransjen. Hun har utviklet en god evne til å raskt gjøre seg kjent med nye systemer og ta i bruk digitale løsninger.

Heidi har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet sine leveranser. Hun arbeider med et fokus på å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Monica Horst

Monica Horst

Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 977 27 014

Send e-post

Monica er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Gjennom sin erfaring, har Monica opparbeidet solid fagkompetanse og god kjennskap til en rekke regnskapssystemer.

Monica har bachelor i økonomi og administrasjon fra høgskolen på Lillehammer med påbygning i regnskap og revisjon fra Rena. Hun har tidligere utdannelse fra hotellbransjen i inn- og utlandet hvor hun har tilegnet seg verdifull erfaring innen kundeservice, og har utviklet en solid evne til å fokusere på høy kvalitet i sine leveranser.

Anne-Cathrine Hov

Anne-Cathrine Hov

Senior Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 930 35 222

Send e-post

Anne-Cathrine har bred kompetanse innen finansielle konsulenttjenester, økonomistyring, controlling, regnskap og revisjon. Hun er utdannet registrert revisor og har jobbet i både større og mindre virksomheter. Hun har omfattende erfaring fra ulike økonomiroller i større internasjonale IT-selskaper, med stillinger som regnskapssjef, business controller og økonomiansvarlig. De siste seks årene har Anne-Cathrine jobbet som senior rådgiver i KWC AS.

Som konsulent i KWC jobbet hun spesielt med prosjekt-rettede tjenester innenfor finansiell due diligence, økonomiske analyser, verdivurderinger og granskninger. Hun har god forretningsforståelse og erfaring fra et bredt spekter av bransjer. Anne-Cathrine liker å jobbe i team, hvor samspill er viktig for å skape de beste resultatene.

Bente Huse

Bente Huse

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 911 88 575

Send e-post

Bente er autorisert regnskapsfører og har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i mange år. Gjennom dette arbeidet og mange års erfaring fra Skatteetaten har hun bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Bente har gjennom sin erfaring opparbeidet seg svært god kjennskap til en rekke regnskapssystemer. Hun er opptatt av kvalitet, at regnskapet skal gi ledelsen god styringsinformasjon og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Cathrine Hustad

Cathrine Hustad

Regnskapskonsulent - Lillestrøm

+47 928 03 692

Send e-post

Kommer...

Tone Iversen

Tone Iversen

Regnskapsfører - Fredrikstad

+47 932 13 417

Send e-post

Tone har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom arbeidet opparbeidet seg lang erfaring innen regnskap og lønn for små og mellomstore bedrifter. Hun har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Tone er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Hanna Sande Jacobsen

Hanna Sande Jacobsen

Leder HR - Oslo, Munkedamsveien

+47 934 43 217

Send e-post

Hanna har mastergrad i organisasjonspsykologi med spesialisering innen ledelse, rådgivning og rekruttering. Hanna har erfaring med HR-relaterte oppgaver fra en finansinstitusjon, blant annet innenfor rekruttering og oppbygning av e-læringsprogrammer, i tillegg til erfaring fra arbeid i helsesektoren og styrearbeid.

Sosiologistudier ga henne innsikt i relasjoner mellom samfunn, organisasjoner og utvikling, og med bachelor i psykologi og mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, har Hanna opparbeidet et stort engasjement for utvikling av samhandling i virksomheter, med fokus på både individet og gruppen. I nært samarbeid med ansvarspersoner i DNB skrev Hanna masteroppgave om lederutvikling i en bransje i krevende omstillinger og sterkt press på utøvelse av relevant lederskap.

Ørnulf Jahr

Ørnulf Jahr

Spesialrådgiver, Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 412 30 987

Send e-post

Ørnulf har lang og allsidig erfaring som rådgiver for virksomheter i omstillingsfaser og virksomheter som har vært i spesielt krevende situasjoner. Med allsidig bakgrunn fra eiendomsdrift, advokatvirksomheter og gjennom egen næringsvirksomhet som regnskapsfører og økonomisjef for utleie, er han kreativ i forhold til å finne gode løsninger.

Ørnulf er autorisert regnskapsfører og har over 20 års erfaring innen regnskapsbransjen. Hans lange erfaring bidrar til at Ørnulf er en god diskusjonspartner for styret, for økonomiansvarlig eller for personer som er involvert omstillingsprosesser. Ørnulf har også erfaring som møteleder og som foredragsholder i økonomiske fag.

Vibeke Jenssveen

Vibeke Jenssveen

Senior Rådgiver - Lillehammer

+47 405 50 154

Send e-post

Kommer...

Kjersti Paulsen Johannesen

Kjersti Paulsen Johannesen

Regnskapsrådgiver / Autorisert regnskapsfører - Kongsvinger

+47 980 42 139

Send e-post

Kjersti er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har erfaring i arbeidet med revisjon, regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Med en bachelorgrad i revisjonsfag og erfaring som autorisert regnskapsfører og revisormedarbeider har Kjersti god evne til å raskt gjøre seg kjent i nye systemer.

Kjersti har god kjennskap til flere regnskapssystemer som Duett, Maestro og PowerOffice, og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet hun gjør for kundene. Kjersti er også opptatt av å ha et tett samarbeid med kundene for å effektivisere arbeidet og kundens hverdag.

Ivar Johansen

Ivar Johansen

Regnskapsfører - Fredrikstad

+47 916 38 155

Send e-post

Ivar har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Han har lang erfaring fra årsoppgjørsarbeid og har i tillegg jobbet mye med lønn.

Tidligere har han jobbet ca. 15 år i databransjen som systemutvikler og med programmering av lønns- og administrative programmer. Han har bred erfaring fra en rekke bransjer og kontaktflate mot mange bedriftsledere.

Torill Johansen

Torill Johansen

Regnskapsfører - Fredrikstad

+47 930 27 699

Send e-post

Torill har arbeidet som regnskapsfører, samt med lønn og lønnsrelaterte problemstillinger for små og mellomstore bedrifter i flere år. Gjennom sin erfaring har hun bygget god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Torill har arbeidet med regnskap og lønn i ulike bransjer, og har opparbeidet seg bred og allsidig kompetanse, som også inkluderer fraværshåndtering og sykmeldingsoppfølging med tilhørende innrapportering til det offentlige. Hun har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer, og har stor interesse for å ta i bruk moderne og effektive verktøy som kan effektivisere regnskaps- og lønnsfunksjonen.

Vidar Johansen

Vidar Johansen

Autorisert Regnskapsfører - Hamar

+47 971 14 364

Send e-post

Vidar er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Han har lang erfaring i arbeidet med regnskap og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter, og arbeider med stor yrkesstolthet og fokus på høy kvalitet i arbeidet for kundene.

Vidar har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Han har sin spisskompetanse fra byggmesterbransjen og har allsidig erfaring fra flere andre bransjer. Med sin lange erfaring som regnskapsfører har han god evne til å raskt gjøre seg kjent med nye systemer og ta i bruk digitale løsninger.

Lisa Jørgensen

Lisa Jørgensen

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 907 30 094

Send e-post

Kommer...

Monica Merethe Karlsen

Monica Merethe Karlsen

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 920 97 669

Send e-post

Kommer...

Morten Kjetlien

Morten Kjetlien

Autorisert regnskapsfører - Lillehammer

+47 924 53 203

Send e-post

Kommer...

Eli Klausen

Eli Klausen

Autorisert regnskapsfører - Moelv

+47 986 65 050

Send e-post

Eli er autorisert regnskapsfører med stor interesse for å ta i bruk digitale løsninger. Hun har erfaring i arbeid med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Eli har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i kundearbeidet.

Rino Klausen

Rino Klausen

Regnskapsfører - Lillestrøm

+47 402 22 308

Send e-post

Rino har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i mange år, også kommunale og interkommunale. Gjennom sitt arbeid har han bygget opp god forretningsforståelse og fagkompetanse.

Rino har benyttet flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet, samt det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Per Klette

Per Klette

Autorisert Regnskapsfører - Lillehammer

+47 926 15 990

Send e-post

Per er autorisert regnskapsfører og har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år. Han har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Han har god kjennskap til flere bransjer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Per har også jobbet som leder i handelsbedrift i mange år og har bred erfaring fra bedriftsledelse, og har kontaktflate mot mange bedriftsledere. Per har sittet og sitter i mange styrer som både styreleder og styremedlem. I tillegg har han mange oppdrag som styrerådgiver.

Heidi Klevsjø

Heidi Klevsjø

Autorisert Regnskapsfører - Lillestrøm

+47 928 38 019

Send e-post

Heidi er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Heidi har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer, og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i sitt arbeid for kundene.

Joselyn Knevelsrud

Joselyn Knevelsrud

Avdelingsleder - Gardermoen

+47 402 80 803

Send e-post

Joselyn er autoriser regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring med regnskapsføring på en rekke ulike bransjer og har god kunnskap om regelverket for disse.

Joselyn er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Hun er også superbruker på flere rapporterings- og regnskapssystemer. Hun er blant annet sertifisert Visma AO partner og sertifisert i flere Finale løsninger.

Nela Kraabøl

Nela Kraabøl

Lønnskonsulent - Hamar

+47 400 41 748

Send e-post

Nela har bachelor i markedsføring, økonomi og administrasjon fra universitetet i Tsjekkia og fullførte i 2015 mastergrad med fordypning i finansiell styring og ledelse på universitetet i Tsjekkia og i Liechtenstein.

Hun har erfaring innen lønn fra kjedevirksomhet og små og mellomstore bedrifter. Denne erfaringen inkluderer fraværshåndtering og sykemeldingsoppfølging med tilhørende innrapportering til det offentlige. Nela er nysgjerrig på fremtidens løsninger innen bransjen og har interesse for å ta i bruk moderne og effektive verktøy som kan forenkle lønnsbehandlingen og kundens hverdag.

Kari Kristiansen

Kari Kristiansen

Autorisert regnskapsfører - Kongsvinger

+47 909 37 252

Send e-post

Kari er autorisert regnskapsfører med lang erfaring innen regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter i en rekke bransjer.

Gjennom sin erfaring, har Kari opparbeidet god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i sitt arbeid, og hun arbeider med fokus på tilgjengelighet og tilstedeværelse for kunden for å bidra til gode kundeopplevelser.

Ole Johan Kristiansen

Ole Johan Kristiansen

Autorisert regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 992 99 178

Send e-post

Ole er MBA med revisjonserfaring fra EY. Han har lang erfaring som økonomisjef og regnskapssjef fra internasjonal virksomhet, og har hatt konsulentoppdrag spesielt rettet mot forbedringsprosjekter knyttet til regnskapsprosesser. Ole har erfaring fra både produksjons- og forskningsbedrifter, og gjennom dette arbeidet har han bygget opp en bred forretningsforståelse. Før han ble en del av TheVIT drev han egen regnskapspraksis.

Som leder for økonomifunksjoner har Ole blant annet hatt ansvar for økonomistyring, rapportering, controlling, budsjettering og likviditetsstyring. Han har i tillegg arbeidet med spesialområder som dokumentasjon av internprising mellom konsernselskap og gjennomføring av fusjons- og fisjonsprosesser.

Stein Kristiansen

Stein Kristiansen

Senior rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 908 70 551

Send e-post

Stein har lang erfaring som Financial Manager og controller fra flere virksomheter og bransjer med både norske og internasjonale operasjoner. I disse rollene har han blant annet vært medlem av ledergruppe og hatt personalansvar for egne ressurser.

Stein har mye erfaring med det å ha ansvar for økonomiområdet i tett link og samarbeid med den rene verdiskapende delen av organisasjonene. Med master i makroøkonomi og finansielle markeder samt finansiell strategi og økonomistyring har han sterk kompetanse innenfor blant annet likviditetsstyring, KPI-styring, rapportering og konsolidering inklusiv IFRS, budsjett- og strategiprosesser, investeringsanalyser samt endringsledelse.

Dorthe-Kamilla Krogsrud

Dorthe-Kamilla Krogsrud

Regnskapsfører - Kongsvinger

+47 977 73 990

Send e-post

Kommer...

Eli Renate Krogstad

Eli Renate Krogstad

Autorisert regnskapsfører - Kongsvinger

+47 454 70 108

Send e-post

Eli er autorisert regnskapsfører med lang erfaring fra arbeid med regnskap, lønn og årsoppgjør. I sitt arbeid med små og mellomstore bedrifter, har Eli opparbeidet seg bred kompetanse innen regnskap og god kjennskap til en rekke regnskapssystemer.

Eli er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger og arbeider med en målsetting om å forenkle og effektivisere kundens hverdag, slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Med bachelor i revisjonsfag og erfaring som regnskapsfører har Eli stor yrkesstolthet og et fokus på høy kvalitet og rettidighet i sitt arbeid.

Torun Krogsvold

Torun Krogsvold

Lønningsassistent - Lillestrøm

+47 990 09 012

Send e-post

Torun har arbeidet med lønn og lønnsrelaterte problemstillinger for små og mellomstore bedrifter i mange år. Hun har opparbeidet seg bred erfaring som også inkluderer fraværshåndtering og sykemeldingsoppfølging med tilhørende innrapportering til det offentlige.

Torun har erfaring med å arbeide i flere ulike lønnssystemer og bransjer. Hun jobber med et fokus på effektiv kommunikasjon, samt høy kvalitet og rettidighet i sine leveranser. Hun har stor interesse for å ta i bruk moderne og effektive verktøy som kan effektivisere lønnsfunksjonen.

Siri Krosser

Siri Krosser

Autorisert regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 907 81 145

Send e-post

Siri er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Med en bachelorgrad i revisjonsfag og erfaring som autorisert regnskapsfører har Siri god evne til å raskt gjøre seg kjent i nye systemer.

Siri har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer som Visma Business, Visma Lønn, Tripletex, Finale, PowerOffice og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene. Siri er også opptatt av pedagogisk tilnærming i kommunikasjonsprosessen for å effektivisere arbeidet og kundens hverdag.

Kjell Kulvedrøsten

Kjell Kulvedrøsten

Senior Rådgiver - Elverum

+47 406 39 516

Send e-post

Kjell er utdannet statsautorisert revisor og tidligere partner i KPMG. Han har ledet KPMGs region i Indre Østland i 10 år. Kjell har hatt ansvar for kunder som blant annet Tine, Nortura, Moelven, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og Skistar Norge AS.

Kjell har gjennom sin utdannelse og erfaring inngående kunnskap om forretningsvirksomhet i ulike bransjer, økonomistyring, regnskap og ledelse. Han har vært rådgiver for bedrifts- og økonomiledere i en rekke virksomheter. Kjell har også vært styreleder i Elverum Håndballklubb og Elverum Næringsforening.

Stine Kvaalen

Stine Kvaalen

Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 924 65 374

Send e-post

Stine er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen strategi og er en god relasjonsbygger med fokus på effektiv kommunikasjon. Hun har erfaring fra ulike økonomiroller, som har gitt henne solid innsikt innen områdene regnskap og rapportering. Stine har også erfaring som rådgiver fra blant annet arbeid med effektivisering av arbeidsprosesser ved bruk av digitale plattformer.

I rollen som kundeansvarlig i Azets Insight, har Stine hatt tett dialog med kunder av ulike størrelse innen ulike bransjer og med ledere på ulike nivåer i organisasjonen. Hun har erfaring med å utarbeide systemløsninger som er spesialtilpassede den enkelte kundens behov. Stines engasjement knytter seg spesielt til det å skape verdi for kunder ved å forstå deres behov og levere løsninger tilpasset kundens strategi og virksomhet.

Karianne Kåsa

Karianne Kåsa

Regnskapsrådgiver - Gardermoen

+47 996 28 318

Send e-post

Karianne er regnskapsfører med lang erfaring fra arbeidet i økonomiavdelingen i mellomstore og store bedrifter. Gjennom sin erfaring med regnskapsføring for ulike bransjer har hun opparbeidet god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Karianne har god kjennskap til regnskapssystemet Visma Business og er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Hun har snart fullført videreutdanning med bachelor i økonomi og administrasjon hvor målet er å bli godkjent som autorisert regnskapsfører.

Marianne Lamo

Marianne Lamo

Regnskapsfører - Lillestrøm

+47 920 27 566

Send e-post

Kommer...

Vigdis Langlo

Vigdis Langlo

Regnskapskonsulent - Lillestrøm

+47 480 70 408

Send e-post

Kommer...

Fredy Leon

Fredy Leon

Regnskapsmedarbeider - Oslo, Økern

+47 984 18 376

Send e-post

Kommer...

Aud Hanne Lie

Aud Hanne Lie

Senior lønnskonsulent - Lillestrøm

+47 934 47 714

Send e-post

Aud Hanne har lang og bred erfaring innen lønn og lønnsrelaterte problemstillinger for små og store bedrifter. Hun har opparbeidet seg god kjennskap til regelverket, inkludert fraværshåndtering og sykemeldingsoppfølging med tilhørende innrapportering til det offentlige.

Aud Hanne har erfaring med å arbeide i flere ulike lønnssystemer og hun har stor interesse for å ta i bruk moderne og effektive verktøy som kan effektivisere lønnsfunksjonen. Hun har erfaring som prosjektleder under implementering av nytt lønnssystem, og har i tillegg vært involvert i implementeringen av reise- og fraværssystem. Aud Hanne er opptatt av høy kvalitet og har et stort fokus på effektiv kommunikasjon med kunden.

Aina Lihagen

Aina Meljord Lihagen

Regnskapsfører - Lillestrøm

+47 975 63 556

Send e-post

Aina er seniorkonsulent i regnskap med over 20 års erfaring. Gjennom arbeidet har hun bygget opp god forretningsforståelse og fagkompetanse.

Aina har god kjennskap til regnskapssystemer som Visma Business, Visma lønn, Xledger og Power Office Go. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettighet i arbeidet for kundene, samt det å forenkle deres hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Kim Olav Lindstad

Kim Olav Lindstad

Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 482 99 731

Send e-post

Kim har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Kim har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Med Bachelor i Revisjonsfag og erfaring som regnskapsfører har Kim god evne til raskt å gjøre seg kjent i nye systemer og ta i bruk digitale løsninger. Han er opptatt av en pedagogisk tilnærming i kommunikasjonsprosessen for å effektivisere arbeidet og kundens hverdag.

Thao Loung

Thao Loung

Lønnskonsulent - Hamar

+47 466 97 372

Send e-post

Kommer...

Janne Ludvigsen

Janne Ludvigsen

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 402 04 640

Send e-post

Kommer...

Anders Lund

Anders Lund

Senior rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 915 26 994

Send e-post

Anders er en allsidig økonom med bachelorgrad innen økonomi og administrasjon med fordypning innen økonomistyring, og med en mastergrad innen finans, prosjektledelse og risikostyring. Studietiden ble kombinert med verv som økonomiansvarlig, arrangementansvarlig og fotballtrener, samt jobb som kundekonsulent for SpareBank1 Østlandet.

Anders har også arbeidet som revisor for Deloitte, hvor han har fått erfaring innen et bredt spekter av bransjer. Gjennom revisjonen har han opparbeidet seg kompetanse innen regnskapsanalyse, internkontroll, rapportering, regnskapsføring og skatt. Han har hatt prosjektansvar i revisjonsprosesser på alt fra mindre kunder til større konsern, og han har alltid fokus på å levere høy kvalitet, innsikt og verdi.

Therese Nordby Lundh

Therese Nordby Lundh

Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 971 97 858

Send e-post

Therese er siviløkonom med fordypning i økonomisk analyse. Hun har gode analytiske evner og økonomiske kunnskaper, samt kjennskap til en rekke regnskapssystemer. Etter endt utdannelse har Therese arbeidet som revisor og i studietiden fikk hun erfaring som regnskapsmedarbeider.

Ved å revidere både små og mellomstore bedrifter har hun opparbeidet seg bred erfaring fra en rekke bransjer. Therese har kompetanse innenfor blant annet IFRS, skatt og utarbeidelse av årsregnskap og likningspapirer. Hun hadde verv som markedsføringsansvarlig og deltok i prosjektarbeid i Springbrettet, bergensstudentenes karriereutvalg, gjennom studietiden.

Svein Løkken

Svein Løkken

Autorisert regnskapsfører - Moelv

+47 480 02 550

Send e-post

Svein er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Han har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Svein har god kjennskap til en rekke regnskap- og fagsystemer og har opparbeidet seg solid kompetanse innenfor fagområdet. Han har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Audhild Lønning

Audhild Lønning

Regnskapsmedarbeider - Hamar

+47 996 30 535

Send e-post

Audhild er regnskapsmedarbeider med erfaring fra arbeid med virksomheter av ulik størrelse og i ulike bransjer. Hun er stor pådriver av digitale løsninger for å kunne forenkle og effektivisere kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Audhild har en bachelorgrad i revisjon og regnskap, og er i ferd med å fullføre prosessen med å bli godkjent som autorisert regnskapsfører.

Emelia Aasen Magnusson

Emelia Aasen Magnusson

Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 977 11 753

Send e-post

Emelia er autorisert regnskapsfører med allsidig erfaring fra varehandel- og service bransjen. Gjennom variert erfaring har hun utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet og arbeider med et fokus på effektive leveranser og høy kvalitet.

Med bachelor i revisjonsfag og erfaring som regnskapsfører har Emelia god evne til å raskt gjøre seg kjent i nye systemer og ta i bruk digitale løsninger. Hun er opptatt av pedagogisk tilnærming i kommunikasjonsprosessen for å effektivisere arbeidet og kundens hverdag.

Christian Martinsen

Christian Martinsen

Leder Salg og Marked - Oslo, Munkedamsveien

+47 928 26 355

Send e-post

Christian har omfattende erfaring som CFO/Finansdirektør fra flere virksomheter og bransjer. Han har lang operativ erfaring fra en rekke områder innenfor økonomi- og finansområdet. Christian har ledet strategiprosesser samt en rekke oppkjøps-, salgs- og fusjonsprosesser. I sine roller har Christian arbeidet med hele verdikjeden i virksomhetene.

Christian har arbeidet med endringsledelse i flere organisasjoner, samt blant annet hatt ansvar for en rekke initiativ knyttet til resultatforbedring og optimalisering av kapitalbruken. Han har også hatt ansvar for HR, IT og øvrige administrative funksjoner i sine tidligere roller.

Gry Beatrice Mavåg

Gry Beatrice Mavåg

Regnskapsmedarbeider - Lillestrøm

+47 926 17 319

Send e-post

Gry er regnskapsmedarbeider og har i flere år arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter. Hun har i tillegg erfaring med å betjene sentralbord og resepsjonsområdet.

Gjennom sin erfaring, har Gro opparbeidet seg god kjennskap til en rekke regnskapssystemer. Hun har et sterkt engasjement mot kunden og er svært opptatt av å yte god service ovenfor kunder og besøkende.

Pål Mavåg

Pål Mavåg

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 907 75 526

Send e-post

Kommer...

Helene Melbye

Helene Melbye

Regnskapsmedarebider - Lillestrøm

+47 452 38 075

Send e-post

Helene er utdannet ved Norges Handelshøyskole og har en bachelor i økonomi og administrasjon i tillegg til en master i revisjon og regnskap. Hun har erfaring innen og stor interesse for eiendomsbransjen.

Helene er utdannet ved Norges Handelshøyskole og har en bachelor i økonomi og administrasjon i tillegg til en master i revisjon og regnskap. Hun har erfaring innen og stor interesse for eiendomsbransjen.

Tove Bråten Mellem

Tove Bråten Mellem

Autorisert regnskapsfører - Kongsvinger

+47 406 45 609

Send e-post

Tove er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har over 30 års erfaring fra arbeid med regnskap og har de siste 12 år arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Tove har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Jøran Dyrvik Meås

Jøran Dyrvik Meås

Avdelingsleder - Tynset

+47 995 14 740

Send e-post

Jøran har bachelorgrad innen økonomi og IT, og har lang erfaring fra bank hvor han har hatt både rolle som autorisert finansrådgiver og som leder. Han har solid innsikt innen økonomi og IT.

Gjennom sin allsidige erfaring, har Jøran utviklet en god evne til å kommunisere og ha tett dialog med kunder fra ulike bransjer. Han har en stor interesse for å finne digitale løsninger som kan hjelpe kunden mot en forenklet og mer effektiv hverdag.

Nermina Milak

Nermina Milak

Regnskapsfører - Fredrikstad

+47 990 22 896

Send e-post

Nermina har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i mange år og har gjennom sin erfaring bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Nermina har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Hun har arbeidet med lønn og lønnsrelaterte problemstillinger for små og mellomstore bedrifter i mange år.

Hanni Mirlashari

Hanni Mirlashari

Regnskapsrådgiver - Oslo, Økern

+47 407 22 778

Send e-post

Hanni har en bachelorgrad i Økonomi og administrasjon med fordypning i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun er snart ferdig med prosessen med å bli godkjent som autorisert regnskapsfører.

Hanni har erfaring fra en rekke varierende jobber innen regnskap, spesielt innen inhouse regnskap for store selskaper. Hun har vært involvert i et prosjekt der regnskapssenteret ble sentralisert i Oslo. Gjennom arbeidet med SME og storkundeavdelingen i Azets Insight AS har hun fått en unik forståelse for regnskapsfaget, tilpasset både bransje og størrelse på selskap. Hanni har stor interesse for digitale løsninger og å forstå og skape verdi for kunden. Hun har fokus på tett, åpen og tydelig kommunikasjon med kunden for å oppnå gode resultater for begge parter.

Ivar Mjelde

Ivar Mjelde

Leder Regnskap - Lillestrøm

+47 941 53 155

Send e-post

Ivar er utdannet statsautorisert revisor. Han har sin bakgrunn fra konsernledelsen i KPMG, hvor han hadde ansvar for region sør med 200 ansatte og 6 kontorer. I tillegg var han avdelingsleder for kontoret i Bergen.

Operativt har Ivar vært ansvarlig revisjonspartner for internasjonale konsern og børsnoterte selskaper. Han har også bred erfaring fra ulike rådgivningsoppdrag innen prosessforbedring, endringsprosesser og HR/Ledelse. Ivar har god bransjekunnskap innen finans, havbruk, entreprenør, offshore, offshoreverft og SMB markedet.

Anne Grete Mo

Anne Grete Mo

Autorisert regnskapsfører - Kongsvinger

+47 452 30 343

Send e-post

Anne Grete er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Anne Grete har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer og har opparbeidet en bred og allsidig kompetanse innen regnskapsfaget. Hun har lang erfaring med regnskapsføring for en rekke ulike bransjer og god kunnskap om regelverket for disse. Hun er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Rita Moen

Rita Moen

Rådgiver - Lillestrøm

+47 909 80 227

Send e-post

Rita er utdannet innenfor lønn, personal og arbeidsrett. Hun har bred erfaring innenfor økonomiområdet, herunder regnskap, lønn og skatterett. Rita har også erfaring som rådgiver innenfor HR, lønn og arbeidsrett, nearshoring av produksjon, superbrukerfunksjoner og implementering av ulike systemer.

Rita har et stort engasjement for utvikling, forenkling og effektivisering av forretningsdrift med en målsetting om at man skal spille hverandre gode. Hun har et bredt perspektiv og forretningsforståelse som kvalitetsikrer en helhetlig prosessforbedring.

Espen Moltubakk

Espen Moltubakk

Kvalitetssjef - Hamar

+47 414 24 035

Send e-post

Espen er autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor, med lang erfaring fra revisjon- og regnskapsbransjen. Gjennom mange år som både revisor og regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år, har Espen bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Espen arbeider med et tydelig fokus på kvalitet og har svært god kjennskap til lovverk og rammeverk innen regnskaps- og økonomiområdet. Han har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Caroline Bekkelund Moseby

Caroline Bekkelund Moseby

Regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 930 22 872

Send e-post

Caroline har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i mange år og gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Hun har kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Caroline har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i mange år og gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Hun har kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Reidun Myrvoll

Reidun Myrvoll

Regnskapsfører - Lillestrøm

+47 412 19 382

Send e-post

Reidun er regnskapsfører med stor interesse for regnskapsfaget. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap og lønn for små og mellomstore bedrifter i forskjellige selskapsformer.

Reidun har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Sayed Zahir Nasir

Sayed Zahir Nasir

Registrert revisor/Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 918 08 381

Send e-post

Sayed Zahir Nasir er registrert revisor og autorisert regnskapsfører med spisskompetanse innen skatt og merverdiavgift, og med lang erfaring innen kontroll, revisjon og regnskap. Gjennom variert erfaring har han utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet med fokus på effektive leveranser og høy kvalitet.

Sayed har en mastergrad i skatt og avgift fra BI og har tidligere jobbet som spesialrevisor i skattekrim, i tillegg til at han har lang erfaring fra skatteetaten, og som senior revisor i KPMG. Med bachelor i revisjon og master i skatte og avgift samt erfaring som revisor og regnskapsfører har Sayed opparbeidet et engasjement for kommunikasjon for å forenkle kundens hverdag. Sayed er også en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å effektivisere arbeidet.

Kine Floor Nelson

Kine Floor Nelson

Senior rådgiver, lønn - Hamar

+47 988 94 929

Send e-post

Kine er utdannet siviløkonom med fordypning i markedsføring og konkurranse fra Norges Handelshøyskole. Hun har i tillegg utdannelse innen juridiske fag fra Universitetet i Tromsø. Kine er sterkt engasjert i forenkling og effektivisering av kundens hverdag, og hun er opptatt av kundetilfredshet og kvalitet i sine leveranser.

Kine har opparbeidet seg god kompetanse innenfor fagområdet lønn og HR-tjenester gjennom sitt arbeid i SpareBank1 Østlandet. I tillegg har hun opparbeidet seg god erfaring rundt rådgivning av økonomiske tjenester som finansrådgiver i samme selskap.

Ann Kristin Nilsen

Ann Kristin Nilsen

Autorisert regnskapsfører - Fredrikstad

+47 922 29 927

Send e-post

Ann Kristin Nilsen er autorisert regnskapsfører med interesse for digitale løsninger. Hun har arbeidet som regnskapsfører og lønnskonsulent for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Ann Kristin har bred erfaring fra en rekke bransjer og kontaktflate mot mange bedriftsledere. Hun har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Inge Nilssen

Inge Nilssen

Registrert revisor og autorisert regnskapsfører - Lillehammer

+47 905 59 098

Send e-post

Inge er utdannet registrert revisor/autorisert regnskapsfører og har allsidig erfaring fra mange bransjer. I tillegg til at han har arbeidet som revisor for små og mellomstore bedrifter i nesten 20 år, har Inge erfaring fra ulike økonomiroller i mellomstore bedrifter.

Inge har gjennom sin brede erfaring bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse, som han benytter til å raskt gjøre seg kjent i nye systemer og ta i bruk digitale løsninger. Han er opptatt av pedagogisk tilnærming i kommunikasjonsprosessen for å forenkle og effektivisere kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Stein-Ragnar Noreng

Stein-Ragnar Noreng

Administrerende direktør - Oslo, Munkedamsveien

+47 911 16 081

Send e-post

Stein-Ragnar er grunnleggeren av TheVIT. Han har bakgrunn som administrerende direktør i KPMG, og har styreerfaring fra både internasjonale og nasjonale virksomheter. Han har hatt en rekke lederposisjoner i ulike resultatenheter.

Stein-Ragnar har ledet strategi- og endringsprosesser både som toppleder og som rådgiver for kunder. Han kjenner godt betydningen av en god og effektiv økonomifunksjon fra en toppleders perspektiv. Stein-Ragnar er brukt som foredragsholder, blant annet om trender som påvirker norske virksomheters muligheter og utfordringer.

Unni Nordli

Unni Nordli

Regnskapsmedarbeider - Lillestrøm

+47 977 13 420

Send e-post

Unni jobber som regnskapsmedarbeider, og er utdannet innen lønn og regnskap. Hun har 10 års erfaring som økonomikonsulent innen inkasso, hvor hun jobbet mest i Predator.

Siden 2018 har Unni deltatt i prosjekt for SpareBank1 Portefølje. Her hat hun blant annet hatt hovedansvaret for Predator under utvikling og oppstart av økonomiavdelingen til inkassofirmaet Confide, nå Modhi Collect As. Unni har god kjennskap til flere regnskapssystemer, som Visma business, Marathon, Visma Global PowerOffice og Finale avstemming.

Gunn Nordsveen

Gunn Nordsveen

Regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 916 43 135

Send e-post

Kommer...

Anniken Walstad Nyberg

Anniken Walstad Nyberg

HR Business Partner - Oslo, Munkedamsveien

+47 416 97 139

Send e-post

Anniken har studert HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania, med en bacheloroppgave som omhandlet hvordan bedrifter kan kartlegge årsaker til og tiltak mot sykefravær. Hun har i tillegg supplert med fag innen arbeidsrett ved Universitetet i Oslo og har flere års erfaring innen HR, inkludert i internasjonale bedrifter.

Anniken har god erfaring med lederstøtte innen blant annet arbeidsrettslige spørsmål og sykefraværshåndtering, samt videreutvikling, optimalisering og digitalisering av HR-prosesser. Hun er vant med å jobbe systematisk og målrettet, og har en løsningsorientert tilnærming til utfordringer.

Oddny Nyhagen

Oddny Nyhagen

IT-konsulent - Hamar

+47 924 45 463

Send e-post

Oddny er IT og Visma supportkonsulent med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet drift av IT-løsninger og har opparbeidet seg en god teknisk forståelse. Oddny er også AO Partner ERP teknsik sertifisering og AO Partner ERP sertifisering.

Oddny har god kjennskap til Visma Business regnskapssystem og har opparbeidet seg en solid teknisk og fagkompetanse innenfor fagområdet. Oddny har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kunder og ansatte

Ivan Hallmann Nyland

Ivan Hallmann Nyland

Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 916 13 182

Send e-post

Ivan er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Han har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Ivan har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Han har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Torunn Vang Odden

Torunn Vang Odden

Regnskapsfører - Tynset

+47 975 02 091

Send e-post

Torunn har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Hun har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og effektive leveranser slik at kundene kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Hun har god erfaring fra en rekke bransjer, og har opparbeidet seg bred og allsidig kompetanse innen regnskapsfaget. Torunn har bachelor i markedsføring og er i gang med å fullføre videreutdanning innen regnskapsførerfag og prosessen med å bli godkjent som autorisert regnskapsfører.

Torhild Ofstad

Torhild Ofstad

Regnskapsfører - Hamar

+47 481 56 232

Send e-post

Torhild har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i 25 år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Hun har solid kjennskap til flere regnskapssystemer og arbeider til daglig på ulike systemer ute hos kunder.

Torhild har bred erfaring fra en rekke bransjer og er meget opptatt av å levere høy kvalitet i arbeidet. Torhild fokuserer på å være kostnadseffektiv og forenkle kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I tillegg til sin kompetanse på regnskapsområdet, har Torhild bred erfaring fra lønnsarbeid i en rekke ulike bransjer. Hun har opparbeidet seg god kjennskap til regelverket rundt lønn og har solid kompetanse innen lønn og lønnsrelaterte problemstillinger.

Frank R. Olsen

Frank R. Olsen

Senior Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 992 75 162

Send e-post

Frank er utdannet Master of Science fra Handelshøyskolen BI. Han har solid ledererfaring innen IT- og konsulentbransjen og har ledet to selskap til Gaselle status. I tillegg har han lang erfaring i å utvikle og implementere tjenester og systemer som bidrar til økt kundelønnsomhet.

Frank er opptatt av utvikling, forenkling og effektivisering av forretningsdrift med et sterkt kundefokus. Han er svært engasjert i bruk av ny teknologi, forretningsforståelse og fagkompetanse.

Monica Karina Persen

Monica Karina Persen

HR Business Partner - Oslo, Munkedamsveien

+47 926 87 724

Send e-post

Monica har mastergrad i pedagogikk med spesialisering innen læring i arbeidslivet. Gjennom de siste syv årene har hun arbeidet bredt med HR både i privat og offentlig sektor, med engasjement mot å bidra til å skape en arbeidsplass preget av prestasjon og trivsel.

Monica har bred erfaring med effektivisering/digitalisering av administrative HR prosesser, rekruttering fra a til å, kompetanse- og lederutvikling, og med organisasjonsendringer. Hun har også erfaring med valg og implementering av HRM system i et stort, internasjonalt selskap. I sitt arbeid er Monica opptatt av å forstå selskapets verdikjede, kultur og ambisjoner, for å kunne bidra til å skape et godt arbeidsmiljø med effektive prosesser.

Anne Marit Pettersen

Anne Marit Pettersen

Regnskapsmedarbeider - Hamar

+47 900 10 256

Send e-post

Anne Marit er regnskapsmedarbeider med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap for små og mellomstore bedrifter.

Anne Marit har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Nina Beck Pettersen

Nina Beck Pettersen

Avdelingsleder og autorisert regnskapsfører - Fredrikstad

+47 416 10 320

Send e-post

Nina er autorisert regnskapsfører med lang operativ erfaring innen regnskaps- og økonomiområdet. Hun har jobbet i virksomheter i ulike bransjer og størrelser, og har blant annet erfaring som regnskapssjef og økonomisjef fra en stor, internasjonal virksomhet.

Nina har vært en viktig bidragsyter i endringsprosesser knyttet til restrukturering, forbedring, nedbemanning og systemendring. Hun er en pådriver for å ta i bruk nye, digitale løsninger og er involvert og engasjert i utviklingen av robotteknologi innen regnskaps- og økonomiområdet. Gjennom sin erfaring har Nina opparbeidet seg bred og allsidig kompetanse som gjør at hun er en naturlig rådgiver for kunder og en solid sparringspartner for ledere og ansatte.

Lena Rolstad

Lena Rolstad

Regnskapsfører - Kongsvinger

+47 907 66 988

Send e-post

Kommer...

Kerstin Rosmer

Kerstin Rosmer

Regnskapskonsulent - Lillestrøm

+47 930 04 335

Send e-post

Kerstin har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom arbeidet bygget opp en god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Hun har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av det å forenkle kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Kerstin har bred erfaring fra en rekke bransjer, blant annet boligsameier/borettslag og har kontaktflate mot mange styreledere. Gjennom variert erfaring har hun utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet, med fokus på effektive leveranser og høy kvalitet.

Gry Ryen

Gry Ryen

Regnskapsfører - Gardermoen

+47 928 34 032

Send e-post

Gry er regnskapsfører med lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn for små og mellomstore bedrifter. Gjennom sin erfaring, har Gry utviklet stor interesse for digitale løsninger og et engasjement for kundens virksomhet med fokus på effektive leveranser og høy kvalitet.

Gry har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer og har opparbeidet en bred og allsidig kompetanse innen regnskapsfaget. Gry har lang erfaring med regnskapsføring for en rekke ulike bransjer og god kunnskap om regelverket for disse.

Ann Kristin Røder

Ann Kristin Røder

Senior rådgiver - Lillestrøm

+47 924 11 120

Send e-post

Ann Kristin er utdannet innenfor personalutvikling, ledelse og arbeidsrett og har et sterkt engasjement for utvikling, forenkling og effektivisering av forretningsdrift i et HRM perspektiv, og en målsetning om at man skal spille hverandre gode.

Ann Kristin har bred erfaring innenfor økonomiområdet, herunder regnskap, lønn, budsjettering og analysearbeid. Hun har erfaring som rådgiver innenfor HR, lønn, arbeidsrett, flere superbrukerfunksjoner og implementering av ulike systemer, og nearshoring av produksjon. Med et tverrfaglig perspektiv og forretningsforståelse kvalitetssikres en helhetlig prosess.

Bodil Rørstad

Bodil Rørstad

IT-Konsulent - Hamar

+47 917 27 592

Send e-post

Bodil er IT-konsulent med lang erfaring fra arbeid innen lønnsområdet. Bodil har stor interesse for å ta i bruk moderne og effektive verktøy som kan effektivisere lønnsfunksjonen.

Bodil er Visma AO sertifisert innen Visma Lønn/HRM og jobber til daglig med supportsaker for Visma Lønn og Visma.net, og hun er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle kundens hverdag. Hun har mange års erfaring med regnskapsføring og god kjennskap til Visma Business.

Wenche Røsåsen

Wenche Røsåsen

Regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 913 12 637

Send e-post

Kommer...

Tone Lisbeth Sagen

Tone Lisbeth Sagen

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 970 95 494

Send e-post

Kommer...

Anne Salvesen

Anne Salvesen

Regnskapsfører - Elverum

+47 486 06 960

Send e-post

Anne har arbeidet med regnskap og lønn for små og mellomstore bedrifter i over 20 år og har kontaktflate mot mange bedriftsledere. Hun har høgskoleutdanning innen økonomi og administrasjon og bred erfaring fra en rekke ulike bransjer, hvor hun har opparbeidet seg god kjennskap til regelverket for disse.

Anne har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer. Hun er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på forretningsutvikling. Anne har spisskompetanse innen lønn og lønnsrelaterte problemstillinger.

Camilla Sanders

Camilla Sanders

HR Business partner - Oslo, Munkedamsveien

+47 932 22 688

Send e-post

Kommer...

Tommy Sandsnes

Tommy Sandsnes

Regnskapsmedarbeider - Gardermoen

+47 926 72 276

Send e-post

Tommy er regnskapsfører med erfaring fra en rekke ulike bransjer og er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag.

Gjennom sin brede erfaring har Tommy opparbeidet seg god forståelse for regnskapsfaget og god kunnskap rundt lover og regelverket i ulike bransjer.

Ole Schjerpen

Ole Schjerpen

Autorisert regnskapsfører - Moelv

+47 974 00 468

Send e-post

Kommer...

Pål Ekeberg Schjerve

Pål Ekeberg Schjerve

Rådgiver - Hamar

+47 406 39 332

Send e-post

Pål har bachelorgrad i regnskap og revisjon og har erfaring som senior revisor fra KPMG og kundekonsulent Sparebank 1 Østlandet. Han har erfaring fra en rekke ulike bransjer og virksomheter av forskjellig størrelser, og har utviklet bred kompetanse innen økonomiområdet. Pål har i flere år også vært aktiv idrettsutøver.

Pål har gjennom sin bakgrunn som revisor opparbeidet seg bred kompetanse innenfor internkontroll, regnskap, konsernregnskap, rapportering og transaksjoner knyttet til omorganisering. Han har hatt prosjektansvar for revisjonsoppdrag på alt fra store konsern til mindre selskaper og har en god evne til å sette seg inn i selskapets situasjon og å se løsninger som er av verdi for kunden. Pål har også erfaring innen dataanalyser, prosesskartlegging og har kjennskap til en rekke regnskapssystemer.

Hege T. Schüssler

Hege T. Schüssler

SENIOR RÅDGIVER HRM - Oslo, Munkedamsveien

+47 913 82 940

Send e-post

Hege har lang og sammensatt ledererfaring fra kompetansevirksomhet, både som stabs- og prosjektleder. Hun vært kompetansedirektør, ledet konsernstab – økonomi, HR, IT og øvrige administrative funksjoner og arbeidet som rådgiver og sparringspartner for konsernledelsen i KPMG.

Med mange års erfaring fra kultur- og forretningsutvikling kombinert med en masterutdanning i forretningsutvikling og ledelse, er Hege en naturlig samtalepartner for ledere. Hun har også erfaring som prosjektleder for strategi-, innovasjons- og endringsprosesser med spesielt fokus på prestasjonsledelse. Hege er statsautorisert revisor og praktiserte revisjon de første ti årene av sin karriere.

Kristine Seim

Kristine Seim

Trainee - Oslo, Munkedamsveien

+47 995 40 891

Send e-post

Kristine har en bachelor fra BI i økonomi og administrasjon med fordypning innen forretningsutvikling og teknologi. Hun skrev bacheloroppgave om hvordan anskaffelse og implementering av nye forretningssystemer kan bidra til økt lønnsomhet, med særlig fokus på automatisering og effektiviseringsprosesser.

Kristine har flere års erfaring fra servicebransjen og har gjennom dette utviklet en god evne til å kommunisere med kunden. Med et fokus på god struktur og høy kvalitet i sitt arbeid, er hun opptatt å bidra til effektive leveranser.

Jørgen Thrap Seville

Jørgen Thrap Seville

Avdelingsleder/Autorisert regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 928 45 408

Send e-post

Jørgen er autorisert regnskapsfører med lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Han har bachelor i revisjonsfag, med spisskompetanse fra boligbygg/eiendom og har allsidig erfaring fra flere andre bransjer.

Jørgen har arbeidet som daglig leder i Hammerfest boligbyggelag og har hatt høyere økonomistillinger for små og mellomstore bedrifter i flere år. Gjennom dette arbeidet har han bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Jørgen har god kjennskap til flere regnskapssystemer og har gjennom variert erfaring utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet med fokus på effektive leveranser, høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Muniba Sharif

Muniba Sharif

Regnskapsrådgiver - Lillestrøm/Gardermoen

+47 924 31 732

Send e-post

Muniba er autorisert regnskapsfører med en bachelorgrad innen revisjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mange års erfaring innen faget, blant annet som regnskapsmedarbeider og controller, med spesiell erfaring med mellomstore bedrifter.

Muniba har stor interesse for å ta i bruk digitale løsninger, setter seg raskt inn i nye systemer og liker utvikling gjennom utfordringer.

Anita Yue Shen

Anita Yue Shen

Regnskapsmedarbeider - Lillestrøm

+47 488 68 623

Send e-post

Anita har en bachelorgrad innen regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI. Hun har bred kompetanse innenfor flere ulike bransjer, blant annet innen varehandel, rådgivning, profilering- og reklamevirksomhet, og inkasso.

Anita har stor interesse for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle kundens hverdag. I den sammenheng har hun tilegnet seg god kjennskap til skybaserte regnskapssystemer, som Xledger og PowerOffice GO, samt ERP-systemer som Visma Business og Visma Global. Hun er ambisiøs med et sterkt fokus på utvikling og er svært opptatt av høy kvalitet i sitt arbeid.

Anita Simensen

Anita Simensen

Lønnskonsulent - Hamar

+47 414 08 878

Send e-post

Anita er lønnskonsulent og har arbeidet med lønn og lønnsrelaterte problemstillinger i små og mellomstore bedrifter i noen år. Hun opparbeidet seg bred erfaring innen lønnsområdet og er opptatt av høy kvalitet og gode løsninger.

Anita har stor interesse for å ta i bruk moderne og effektive verktøy som kan effektivisere lønnsfunksjonen, og jobber blant annet med robothåndtering av inngående faktura. I tillegg har Anita allsidig erfaring som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere og har gjennom dette bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Karl Simenstad

Karl Simenstad

Regnskapsmedarbeider - Lillestrøm

+47 954 69 338

Send e-post

Karl er regnskapsmedarbeider med stor interesse for digitale løsninger. Med en mastergrad innen regnskap og revisjon, har han tilegnet seg solid kompetanse rundt fagområdet. Han skrev masteroppgave om hvordan Blockchain kan benyttes innen regnskap og revisjonsbransjen.

Gjennom sin erfaring, har Karl opparbeidet seg god kjennskap til skybaserte systemer og han har en sterk interesse for anvendelse av digitale verktøy som virkemiddel for å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Karl mener effektivisering av arbeidet og forenkling av kundens hverdag kan oppnås ved godt samarbeid og en felles forståelse for digitale verktøy.

Lena Simonsen

Lena Simonsen

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 924 41 642

Send e-post

Lena er autorisert regnskapsfører og har jobbet med regnskap i over 25 år. Hun tok sin utdannelse ved Handelshøyskolen BI samtidig som hun jobbet på et regnskapskontor. Lena har erfaring som regnskapssjef, samt erfaring innen bransjene eiendomsmegling, lege, håndverkere og prosjektregnskap.

Lena har god kjennskap til regnskapsprogrammer som Visma Business, Power Office GO, Midas, InfoEasy og Total. Hun er opptatt av høy kvalitet og effektive leveranser, samt å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Ole Håvard Skogli

Ole Håvard Skogli

Økonomisjef - Hamar

+47 950 82 402

Send e-post

Ole Håvard er siviløkonom med revisjonserfaring fra E&Y og Deloitte. Han har lang erfaring som CFO og økonomisjef, i tillegg til at han har arbeidet innenfor bedriftssegmentet i DnB og Innovasjon Norge, med fokus på kredittengasjement og gründerkontakt. Han har ledet fusjonsprosesser og prosesser for restrukturering og organisatoriske forbedring, og har god erfaring fra arbeid med personaladministrasjon, strategi og styrearbeid.

Som leder for økonomifunksjonen har Ole Håvard blant annet hatt ansvar for økonomistyring, rapportering, controlling, budsjettering og likviditetsstyring. Han har i tillegg arbeidet med verdsettelser, due diligence, oppkjøp og salg. Han har også god kunnskap om implementering av ERP-system og business intelligence som styringsverktøy. Ansvar for IT og øvrige administrative funksjoner har ligget under hans roller.

Kine Skadsdammen

Kine Skadsdammen

Regnskapsmedarbeider - Kongsvinger

+47 473 59 934

Send e-post

Kine er regnskapsmedarbeider med erfaring fra en rekke ulike bransjer. Hun er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Gjennom sitt arbeid har Kine opparbeidet seg god forståelse for regnskapsfaget og har god kunnskap rundt lover og regelverk i ulike bransjer. Hun har kjennskap til flere regnskapssystemer, slik som Visma og PowerOffice GO.

Synnøve Skamferseter

Synnøve Skamferseter

Regnskapskonsulent - Lillestrøm

+47 936 17 412

Send e-post

Synnøve har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Synnøve har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Steve Skaraberget

Steve Skaraberget

Regnskapsfører - Kongsvinger

+47 416 17 230

Send e-post

Steve er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Han har lang erfaring i arbeidet med regnskap og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Steve har god kjennskap til en rekke systemer, blant annet Visma DI, Visma Business og Power Office GO og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Han har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Marie Skarateppen

Marie Skarateppen

Senior rådgiver - Hamar

+47 404 81 084

Send e-post

Marie har master i økonomi og administrasjon og er i tillegg statsautorisert revisor med erfaring fra KPMG, NBIM og DNB. Hun har bred kompetanse innenfor regnskap, konsernregnskap, internkontroll og rapportering. Hun har også erfaring med analyse av store datamengder.

Marie har gjennom sin bakgrunn opparbeidet seg kunnskap om ulike bransjer, i alt fra store konsern til mindre virksomheter, herunder rapportering etter IFRS, konsolidering og konvertering av regnskapssystem. Hun har god erfaring med prosjektarbeid, og har arbeidet med opplæring innenfor regnskap og ligningspapirer.

Ingrid Skarpnord

Ingrid Skarpnord

Autorisert regnskapsfører - Kongsvinger

+47 480 00 815

Send e-post

Ingrid er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Ingrid har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor flere fagområder, bl.a. jord-/skogbruk. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Ole Christian Skjelbæk

Ole Christian Skjelbæk

Senior rådgiver - Hamar

+47 900 84 446

Send e-post

Ole Christian har mange års erfaring som konsulent i KPMG, PWC og egen virksomhet. Han har gjennomført en rekke oppdrag innen lønnsomhetsforbedring og strategiutvikling for selskaper i ulike bransjer innen privat og offentlig sektor. Ole Christian har arbeidet som interimleder som økonomisjef i flere virksomheter og har i tillegg operativ erfaring som regnskapssjef og Controller i ISS konsernet.

Ole Christian har de siste årene vært daglig leder i Elnett Øst AS/Minel AS hvor han hadde ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring i konsernet og satt som styreleder/styremedlem i konserngruppens datterselskaper. Gjennom sin tid som leder, har Ole Christian arbeidet med et sterkt fokus på prestasjonsforbedring og endring gjennom riktig rapportering og bruk av måltall.

Hilde Merethe Skredderhaugen

Hilde Merethe Skredderhaugen

Autorisert regnskapsfører - Tynset

+47 472 60 438

Send e-post

Hilde er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger som kan forenkle kundenes hverdag. Hun har arbeidet med regnskap og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer i over 10 år.

Hilde har en teknisk bakgrunn med etterutdanning innen økonomi. Hun har fokus på god kommunikasjon, høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for sine kunder, og er opptatt av å tilrettelegge for en effektiv bruk av tid i kundearbeid. Gjennom sin utdanning og erfaring har Hilde opparbeidet seg solid fagkompetanse og kjennskap til en rekke regnskapssystemer.

 Marthe Skyrud

Marthe Skyrud

Senior regnskapskonsulent - Lillestrøm

+47 950 44 127

Send e-post

Marthe har lang erfaring i arbeid med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter og en stor interesse for digitale løsninger. Marthe har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og er blant annet superbruker i Xledger og er leder for avdelingens satsning på dette området.

Marthe er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Hun har opparbeidet seg en bred og allsidig kompetanse innen regnskapsfaget med god kunnskap om regelverket, gjennom lang erfaring med regnskapsføring for en rekke ulike bransjer. Gjennom sin varierte erfaring har hun utviklet stor yrkesstolthet og et sterkt engasjement for kundens virksomhet.

Kristin Myren Skår

Kristin Myren Skår

Autorisert regnskapsfører - Tynset

+47 901 87 590

Send e-post

Kristin er autorisert regnskapsfører og har lang erfaring med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Gjennom sin erfaring har Kristin utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet med fokus på effektive leveranser og høy kvalitet.

Kristin har gjennom sin utdannelse og erfaring opparbeidet seg en bred og allsidig kompetanse innen regnskapsfaget og har god kjennskap til lønnsområdet med tilhørende regelverk. Kristin har erfaring fra ulike bransjer og har spisskompetanse innen anleggsbransjen. Hun har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer, en evne til å raskt gjøre seg kjent med nye systemer og en interesse for å ta i bruk nye digitale løsninger. Kristin er kvalitets- og fagansvarlig ved avdeling Tynset.

Thor Jacob T. Smith

Thor Jacob T. Smith

Senior rådgiver / Autorisert regnskapsfører - Oslo, Munkedamsveien

+47 938 72 887

Send e-post

Thor Jacob har forretnings- og ledelseserfaring fra både inn- og utland. Han er autorisert regnskapsfører, og har i tillegg til en master i Business Administration utdanning innen økonomi og markedsføring. Tidligere har han vært daglig leder for et regnskapsførerforetak, og har de siste årene vært General Manager i et tanzaniansk selskap innen hotellbransjen.

Gjennom arbeid for både egne selskap og eksterne klienter innen en rekke bransjer har han opparbeidet sterk kompetanse innen prosjektstyring, finansiell rapportering og økonomiske analyser, og har hatt både operativt-, strategisk- og personalansvar i flere bedrifter.

Torbjørn Solli

Torbjørn Solli

Autorisert regnskapsfører - Lillestrøm

+47 991 63 020

Send e-post

Torbjørn er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Han har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter i forskjellige selskapsformer.

Torbjørn har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Han har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Bjørn Morten Stenberg

Bjørn Morten Stenberg

Senior rådgiver / Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 913 33 205

Send e-post

Bjørn er Seniorrådgiver og Autorisert regnskapsfører med lang erfaring i bransjen. Han har en meget bred kompetanse innen fagområdene og erfaring med mange bedrifter og bransjer.

Bjørn har en kontaktflate mot mange bedriftsledere i sitt daglige arbeid. I tillegg til de ordinære fagområdene har Bjørn også mye erfaring med styrearbeid.

Jan Arild Stenberg

Jan Arild Stenberg

Senior Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 917 02 302

Send e-post

Jan Arild har omfattende erfaring fra ulike roller i økonomifunksjoner i både norske og internasjonale konsern som Deloitte, Gerflor og Waterlogic. Han har i alle sine roller vært involvert i forretningsdriften og verdiskapningen, herunder som en viktig bidragsyter i effektiviserings- og forbedringsprosesser.

Med sin bakgrunn som siviløkonom og med erfaring, både som ansatt og konsulent, har Jan Arild utviklet en hands-on tilnærming til varierte oppgaver innen økonomifunksjonen. Ved flere anledninger har han bistått selskaper som har hatt behov for hjelp til å lede økonomifunksjonen gjennom turbulente perioder, med bakgrunn i organisatoriske endringer, systembytter, eller fordi nøkkelpersoner har sluttet. Basert på sin erfaring har Jan Arild utviklet et stort engasjement for kunden, kundens virksomhet og evnen til å oppnå suksess.

Cathrine Stenmoe

Cathrine Stenmoe

Regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 977 65 778

Send e-post

Cathrine har arbeidet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i mange år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse for ulike bransjer.

Cathrine er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger og har kjennskap til flere regnskaps- og lønnssystemer. Hun har stort fokus på effektiv kommunikasjon med kunden, samt kvalitet og rettidighet i sine leveranser.

Martin Strehl

Martin Strehl

Senior rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 926 18 247

Send e-post

Martin er utdannet økonom (MScBA) fra Universitetet i Münster, Tyskland. Han har lang erfaring som controller, økonomisjef og CFO. Han har jobbet i både store internasjonale selskaper og i mindre bedrifter, hovedsakelig innenfor prosjekt og serviceindustri. Martin er en team-orientert og engasjert leder med masse energi og «passion» med mer enn 13 års ledererfaring fra en rekke økonomistillinger, i blant annet Siemens og Nokia.

Opp- og nedturer i telekomindustrien har lært Martin å reagere raskt på endrende markedsforhold. Han er vant til å jobbe i lederteam på strategisk plan og legger samtidig mye vekt på tett kontakt med de operasjonelle enhetene til bedriften og verdikjeden. Hans faglige tyngde er innenfor Business Controlling med en bred faglig bakgrunn som dekker regnskap, drift og salg. De siste 3 år har Martin jobbet som Management for Hire med krevende oppdrag knyttet til automatisering, implementering og endringsledelse.

Kjersti Losgård Stræte

Kjersti Losgård Stræte

Leder TheVIT Akademiet - Tynset

+47 958 41 793

Send e-post

Kjersti har lang og variert erfaring fra bransjen, både som autorisert regnskapsfører og i ulike administrative funksjoner. Hun har i mange år jobbet med ulike prosjekter innenfor digitalisering og endring av forretningsmodeller. Hennes bakgrunn er en bachelor i forretningsjus fra BI, samt ledelse og personalfag fra Høgskolen på Lillehammer.

Kjersti sitt arbeidsfelt er innenfor kvalitet og kompetanse. Hun brenner for kontinuerlig forbedring av prosesser med særlig fokus på forenkling og automatisering av manuelle prosesser. Stadig på jakt etter forbedring av arbeidsmetodikk hvor etterlevelse av lovverket og utnyttelse av systemfunksjonalitet står i fokus.

Lisbeth Syljuberget

Lisbeth Syljuberget

Regnskapsfører - Lillehammer

+47 908 31 366

Send e-post

Lisbeth har arbeidet som regnskapsrådgiver for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom sin erfaring opparbeidet god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Hun er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Med sin utdanning fra handelskole og bred erfaring fra en rekke bransjer, er Lisbeth et naturlig kontaktpunkt for mange bedriftsledere. Hun har også vært engasjert i idrett gjennom flere år og har svært godt kjennskap til økonomien i idrettsorganisasjoner. Lisbeth arbeider alltid med et fokus på å bidra til kundetilfredshet!

Roger Syversrud

Roger Syversrud

Autorisert regnskapsfører - Oslo, Økern

+47 902 94 346

Send e-post

Kommer...

Ann Helene Sætrang

Ann Helene Sætrang

Systemkonsulent og Autorisert regnskapsfører - Lillehammer

+47 932 82 099

Send e-post

Ann Helene er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har 10 års erfaring i arbeidet med regnskap og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Hun arbeider også som fag- og systemkonsulent med intern support.

Ann Helene har gjennom sitt arbeid opparbeidet seg solid kompetanse innen fagområdet. Hun har god kjennskap til flere regnskapssystemer, som blant annet Visma Business og PowerOffice GO. Ann Helene har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kunden.

Elisabeth Wilborn Sørli

Elisabeth Wilborn Sørli

Senior rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 950 40 558

Send e-post

Elisabeth har omfattende erfaring innenfor industri og detaljhandel både i internasjonalt børsnotert selskap og i private selskaper av ulik størrelse. Erfaringen strekker seg fra ulike finans- og investorrelaterte oppgaver inklusive cash management og børsinformasjon, til variert operativ erfaring innenfor økonomi, regnskap, logistikk og IT.

Som siviløkonom med spesialisering innen logistikk har hun, som økonomi- og logistikksjef for en importør i næringsmiddelbransjen, anvendt sin kompetanse på å tilpasse drift til ulike typer myndighetskrav, og har god kjennskap til rutiner og dokumentasjon som kreves av et kvalitetssystem. Hun har også lang erfaring som ansvarlig for IT-drift av servere og applikasjoner, inklusive superbrukerfunksjoner.

Rakel M. Sørli

Rakel M. Sørli

Autorisert regnskapsfører - Elverum

+47 940 03 286

Send e-post

Rakel er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter i over 10 år. Hun har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor regnskap- og lønnsområdet.

Rakel er bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i regnskapsføring. I tillegg har hun studier i informasjonssystemer innen administrasjon og ledelse. Med denne bakgrunnen har Rakel blitt en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Rakel har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Liv Tajet

Liv Tajet

Regnskapsassistent - Moelv

+47 481 83 460

Send e-post

Liv har arbeidet som regnskapsfører for små bedrifter i noen år og har gjennom arbeidet bygget opp en god forretningsforståelse.

Liv er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Hilde Tangen

Hilde Tangen

Regnskapsfører - Fredrikstad

+47 979 73 413

Send e-post

Hilde er regnskapsfører og har lang erfaring med regnskaps- og lønnsarbeid for virksomheter i ulike bransjer og av ulik størrelse. Gjennom sin utdannelse og erfaring, har hun opparbeidet bred kompetanse og en interesse for å ta i bruk moderne verktøy som kan effektivisere regnskaps- og lønnsfunksjonen.

Hilde har solid kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer og har en god evne til å raskt sette seg inn i nye systemer og verktøy. Hun er opptatt av høy kvalitet og rettidighet i sine leveranser og arbeider alltid med et fokus på å forenkle kundens hverdag ved hjelp av effektiv kommunikasjon.

Mari Taraldsteen

Mari Taraldsteen

Regnskapsrådgiver - Tynset

+47 992 75 537

Send e-post

Mari har arbeidet i regnskapsbransjen i flere år, for små og mellomstore bedrifter. Fra dette har hun erfaring med regnskap, lønn og avstemming. Hun har kjennskap til flere regnskapssystemer, slik som Visma og Duett. Mari er opptatt av kvalitet, rask leveranse og tilrettelagte løsninger for effektiv bruk av kundearbeidet.

Mari er utdannet bedriftsøkonom og er i gang med å fullføre videreutdanning innen regnskapsfører-fager og prosessen med å bli autorisert regnskapsfører. Hun har tidligere lang fartstid fra servicebransjen med fagbrev i salgs-faget som har gitt henne et solid grunnlag for god kundekommunikasjon og service med kunden i fokus.

Torbjørg Thim

Torbjørg Thim

Rådgiver og Teamleder - Lillestrøm

+47 907 30 917

Send e-post

Torbjørg har en bachelorgrad i International Business fra Flinders University of South Australia og er DNCF sertifisert coach. Hun har opparbeidet seg en bred erfaring gjennom ulike roller innenfor økonomi, regnskap, lønn og HR, og har de siste årene jobbet som teamleder i ulike bransjer. Kombinasjonen med både ledelse og coaching gjør at hun har en unik evne til å kunne bidra til å løfte menneskene hun jobber sammen med.

Torbjørg har i tillegg en stor interesse for systemer og hvordan det kan bidra til en enklere hverdag både for kunder og internt i organisasjonen hun er en del av. Det gjør at hun har deltatt i flere systemintegrasjonsprosjekter på tvers av organisasjonen for å kunne bidra til en helhetlig prosess som sikrer god kvalitet i regnskapet.

Linda Therese Thorvaldsen

Linda Therese Thorvaldsen

Autorisert Regnskapsfører - Hamar

+47 954 10 934

Send e-post

Linda er utdannet siviløkonom med fordypning i finansregnskap og er autorisert regnskapsfører. Hun er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag, og arbeider med entusiasme og fokus på kundetilfredshet.

Linda har lang erfaring i arbeidet med regnskap og konsernrapportering innen kjedevirksomhet. Hun har opparbeidet seg god kompetanse innenfor fagområdet lønn.

Solveig Tranget

Solveig Tranget

Autorisert regnskapsfører - Moelv

+47 480 37 184

Send e-post

Solveig er autorisert regnskapsfører og har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Solveig har god kjennskap til flere regnskapssystemer og har opparbeidet seg kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Ottar Trøften

Ottar Trøften

Salgsledelse / Autorisert regnskapsfører - Hamar

+47 905 31 600

Send e-post

Ottar er autorisert regnskapsfører med stor interesse for regnskapsbransjen. I tillegg til at han har mange års erfaring som revisormedarbeider i KPMG, har Ottar vært eier og daglig leder av regnskapsvirksomheter av ulike størrelser i nesten 25 år, og har erfaring som salgs- og markedssjef.

Gjennom arbeid med nær kundekontakt i over 30 år, samt styreverv i privat sektor og offentlige verv, har Ottar lært mange mennesker og bransjer å kjenne og han har utviklet et sterkt engasjement for kundetilpassede løsninger. I sitt daglige arbeid er Ottar er en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag.

Aina-Beate Tærud

Aina Tærud

Regnskapsmedarbeider - Gardermoen

+47 959 74 322

Send e-post

Aina er regnskapsmedarbeider med bred erfaring fra lønnsarbeid i en rekke ulike bransjer, hvor hun har opparbeidet seg god kjennskap til regelverket for disse. Hun har stort fokus på effektiv kommunikasjon med kunden, samt høy kvalitet og rettidighet i sine leveranser og det å forenkle kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Aina har spisskompetanse innen lønn og lønnsrelaterte problemstillinger, og har jobbet som regnskapsfører for små og mellomstore bedrifter i flere år. Gjennom arbeidet har hun bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse. Aina har god kjennskap til flere regnskapssystemer.

Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland

Leder Business Intelligence og Rapportering - Oslo, Munkedamsveien

+47 916 20 728

Send e-post

Micael er siviløkonom med bakgrunn fra Visma Services. Han har bred erfaring innen regnskap og erfaring fra styrearbeid, IT og som controller. Micael har jobbet med et vidt spekter av bransjer og sittet i flere styrer. I tillegg til en norsk mastergrad i finans har Micael en internasjonal mastergrad fra CEMS.

Micael hadde en rekke verv under studietiden, blant annet som økonomiansvarlig og styremedlem i NHHs Studentforening. Etter studiene har han jobbet med økonomistyring, budsjettprosesser, likviditetsstyring og rapportering for kunder. I tillegg har han solid kjennskap til de forskjellige prosessene på regnskapssiden, også fra et IT-perspektiv, og jobbet med nearshoring av slike prosesser.

Tomine Usterud

Tomine Usterud

Senior Rådgiver - Oslo, Munkedamsveien

+47 900 75 987

Send e-post

Tomine har omfattende erfaring med implementering, forbedring og omstillinger i økonomifunksjoner. Hun har bakgrunn som linjeleder, prosjektleder og konsulent og har arbeidet i mange forskjellige roller i ulike organisasjoner og bransjer.

Leder-, coaching- og opplæringserfaring kombinert med dybdekunnskap på økonomirådet, gjør at Tomine på en god måte kan bistå ved endring i og forbedring av systemer, prosesser og organisering. Tomine er utdannet handelsøkonom og registrert revisor. Hun er også utdannet coach og tar nå en Master of Management utdannelse ved Handelshøyskolen BI som blant annet inkluderer endringsledelse.

Vigdis Valheim

Vigdis Valheim

Regnskapsfører - Tynset

+47 916 98 433

Send e-post

Vigdis har arbeidet med både lønn og regnskap for små og mellomstore bedrifter i flere år og har gjennom arbeidet bygget opp god forretningsforståelse og solid fagkompetanse.

Vigdis har god kjennskap til flere regnskapssystemer og er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundenes hverdag slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Anne Rosenberg Vik

Anne Rosenberg Vik

Regnskapsfører - Lillestrøm

+47 902 95 434

Send e-post

Anne er regnskapsfører med stor interesse for regnskap og lønnsfaget. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap og lønn for små og mellomstore bedrifter i forskjellige selskapsformer.

Anne har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Tone Volden

Tone Volden

Autorisert Regnskapsfører - Fredrikstad

+47 472 84 740

Send e-post

Tone er autorisert regnskapsfører, bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og har en bachelorgrad i revisjon. Hun har lang og bred erfaring innen bank og finans, hvor hun har jobbet i over 25 år. Hun har hatt stillinger som finanskonsulent, prosjektmedarbeider, markedskonsulent, leder for kundeservice/kreditt, avdelingsleder og bedriftskunderådgiver. Hun har også 8 års erfaring i Skatteetaten som rådgiver innen kontroll, rettsanvendelse og med etterkontroller av skatter og avgifter.

Som regnskapsfører har Tone erfaring innen landbruk, foreninger, små og mellomstore bedrifter og med konsern innen integrasjonstjenester og mottaksdrift. Hun har høyt fokus på kundetilfredshet, høy kvalitet og rettidighet av leveranse.

Jorunn Aass Weberg

Jorunn Aass Weberg

Avdelingsleder / Autorisert regnskapsfører - Kongsvinger

+47 958 30 770

Send e-post

Jorunn er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har lang erfaring i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Jorunn har god kjennskap til en rekke regnskapssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor fagområdet. Hun har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

Johanne Ulrica T. Øveraasen

Johanne Ulrica T. Øveraasen

IT-Konsulent Robotteknologi og Autorisert Regnskapsfører - Hamar

+47 984 33 877

Send e-post

Johanne Ulrica er autorisert regnskapsfører og IT-konsulent innen Robotteknologi. Hun har sterk interesse for digitalisering og automatisering, og brenner for å effektivisere prosesser. Hun har mange års erfaring fra flere bransjer i arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter, særlig innen håndverk, primærnæring og helse.

Johanne Ulrica har opparbeidet seg allsidig kompetanse gjennom to bachelorgrader, henholdsvis i økologisk landbruk med bedriftsøkonomi og i regnskapsføring, og allsidig erfaring. I tillegg til regnskaps- og lønnserfaring fra virksomheter innen håndverk, primærnæring og helse, har Johanne innehatt rolle som ansvarlig for IT-drift av servere og applikasjoner. Hun har erfaring fra en rekke regnskapssystemer og har lang erfaring i superbrukerfunksjon på flere av disse.

Håkon Øverbye

Håkon Øverbye

IT-Konsulent - Hamar

+47 996 49 710

Send e-post

Kommer...