Ønsker du fullstendig elektronisk bilagsbehandling og bruk av skybaserte løsninger?

Har du en virksomhet som mangler noen som kan gi deg bistand og råd på økonomi- og regnskapsområdet?

  1. Hjem
  2. Løsninger
  3. Ønsker du fullstendig elektronisk bilagsbehandling og bruk av skybaserte løsninger?

Synes du eller dere at det er strevsomt å holde orden på papirbilag og få en riktig regnskapsføring på et tidspunkt i tid som gir mening for å kunne styre virksomheten? Sliter dere med å forstå sammenhengen mellom tallene i regnskapet og den økonomiske situasjonen virksomheten befinner seg i?

TheVIT tilbyr regnskapsføring, lønnstjenester og øvrige økonomitjenester innenfor et konsept med fullstendig elektronisk bilagsbehandling og bruk av skybaserte løsninger. Kombinert med våre ansatte som har bred økonomisk kompetanse og lang erfaring kan vi tilby økonomi- og regnskapstjenester som dekker alle behov.

Med løsningen til TheVIT kan du konsentrere deg fullt og helt om utviklingen av virksomheten! Vi begrenser dine kostnader og gir deg mest mulig nytteverdi av det vi bidrar med. Vi er en del av ditt lag.

Sammen skaper vi din suksess!

Ta kontakt med oss om våre fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

Kontakt oss