Ønsker du bedre analyser og styringsinformasjon?

Ta riktige beslutninger for din virksomhet basert på faktiske data.

  1. Hjem
  2. Løsninger
  3. Ønsker du bedre analyser og styringsinformasjon?

Mange virksomheter har ikke tilstrekkelige data eller utnytter ikke sine data til å kunne gi en god beskrivelse av hvordan virksomheten egentlig presterer. Da må mange beslutninger tas på grunnlag av følelser og synsing, og ikke basert på fakta. Det gir ofte dårligere beslutninger enn det de kunne og burde vært.

Som vår kunde får du tilgang til analytikere i vår Business Intelligence gruppe som en del av din økonomiavdeling. De utarbeider dashbord som viser de viktigste styringsparameterne for din virksomhet. Dette brukes aktivt av din økonomisjef, og du og andre ledere får tilgang til disse på PC, nettbrett og telefon. Uansett hvor dere er!

Med løsningen til TheVIT kan du konsentrere deg fullt og helt om utviklingen av virksomheten! Vi begrenser dine kostnader og gir deg mest mulig nytteverdi av det vi bidrar med. Vi er en del av ditt lag. Sammen skaper vi din sukess!

Ta kontakt med oss om våre fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

Kontakt oss