Dette er business intelligence - 3 store fordeler

Her får du en oversikt over de tre største fordelene med bussines intelligence, eller forretningsinnsikt på norsk.

 1. Hjem
 2. Løsninger
 3. Dette er business intelligence - 3 store fordeler

Dette er business intelligence - 3 store fordeler

Business Intelligence, eller forretningsinnsikt på norsk, er analyse av en bedrifts informasjon for å skape verdi og gi bedre grunnlag for beslutninger.Det handler om å skape et oppdatert og komplett bilde av virksomhetens viktigste områder for å sikre at selskapet kan ta de riktige beslutningene og presterer best mulig.

1. Samler bedriftens viktigste data

Mange bedrifter sitter på store mengder data på tvers av systemer:

 • omsetning

 • sykefravær

 • timeføring

 • produksjonsdata

 • råvareforbruk

 • osv.

Nøkkelen til god Business Intelligence er å trekke ut den informasjonen som er viktig for virksomheten. Informasjonen som sikrer bedre prestasjoner, beslutninger og resultater.

Les mer om Business Intelligence her

2. Presis innsikt gir gode beslutninger

Informasjonen er data. Business intelligence kan hjelpe virksomheten med å ta bedre og smartere beslutninger ved hjelp av disse dataene, for eksempel ved å

 • Spore prestasjoner tilbake i tid

 • Analysere kundemønster og markedstrender

 • Identifisere drivere for lønnsomhet

 • Sammenligne konkurrentenes data med egne

 • Optimalisere driften

Fra røde til svarte tall med Business Intelligence
Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland


LEDER BUSINESS INTELLIGENCE OG RAPPORTERING

Tjenester: Business Intelligence

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn

Hvis man driver et transportselskap, er f.eks. drivstofforbruket avgjørende for resultatet i bedriften. Ved å analysere data for hver enkelt lastebil får man informasjon om forbruket og kan koble dette mot hvem som kjører og hvem de har kjørt for. Resultatet er at du ser hvilke sjåfører som benytter mest drivstoff pr. km. I tillegg kan du koble denne dataen med kjøreruter og topografi. På den måten får du full innsikt i hvilke sjåfører som ikke bare teoretisk kjørere bra, men at kjøringen har effekt på bunnlinjen.

3. Spar tid med Business Intelligence

Alle sentrale og relevante data for en virksomhet legges kan legges i dashboard.

En CFO kan ha en type dashboard, mens HR-direktøren har annen informasjon i sitt dashboard, selv om de jobber i samme organisasjon. Denne skreddersømmen gjør at man sparer betydelig med tid og ressurser fordi du slipper å engasjere folk til å produsere rapporter. I tillegg får du et overblikk over hvordan bedriften ligger an i sanntid.

Les mer om Business Intelligence fra TheVIT

Vi hjelper dere med å identifisere og samle viktige data

For å sikre at man får tak i all dataen som er relevant for å styre virksomheten, er man avhengig av gode integrasjoner. De fleste programmer har i dag åpne API’er, men noen ganger kreves det at man setter opp tilpassede integrasjoner mellom systemer - f.eks. ved hjelp av robot.

Dette kan Business Intelligence Teamet hos oss hjelpe dere med.

Vårt business intelligence team har bred kompetanse

I TheVIT består Business Intelligence teamet av personer med bred og variert erfaring.

Når man jobber med Business Intelligence løsninger, er det viktig å forstå både teknologi, forretning og mennesker slik at man finner pedagogiske og nyttige løsninger som fungerer for virksomheten og de som jobber der.

Vi kan hjelpe dere med det aller meste - alt etter det behovet dere har som kunde.

Kontakt Micael Ueland