Er du en leder som trenger noen å sparre med om økonomi og forretningsutvikling?

Den moderne CFO/økonomisjef spiller en viktig rolle i å aktivt bidra til virksomhetens utvikling og stadige forbedring.

  1. Hjem
  2. Løsninger
  3. Er du en leder som trenger noen å sparre med om økonomi og forretningsutvikling?

Den moderne CFO/økonomisjef spiller en viktig rolle i å aktivt bidra til virksomhetens utvikling og stadige forbedring. Denne rollen vil naturlig være forankret i rollen som leder av økonomiområdet, og i praksis vil den utøves på en rekke arenaer. Forretningsutvikling er også noe som bør foregå løpende, og ikke kun i periodiske strategiprosesser. Våre økonomisjefer spiller en aktiv rolle på alle disse arenaene.

Våre økonomisjefers kunnskap om alle viktige sider ved din virksomhets økonomi og nåværende prestasjoner, gjør at faktabasert informasjon vil bringes inn i alle prosesser som vedrører forretningsutvikling. I tillegg har din økonomisjef tilgang på vår Business Intelligence avdeling som utarbeider lett tilgjengelig styringsinformasjon basert på de data som er tilgjengelig. Økonomisjefene har også kompetanse på gode prosesser for forretningsutvikling, enten det er de som løpende pågår i organisasjonen eller i periodiske strategiprosesser.

Med løsningen til TheVIT kan du konsentrere deg fullt og helt om utviklingen av virksomheten! Vi begrenser dine kostnader og gir deg mest mulig nytteverdi av det vi bidrar med. Vi er en del av ditt lag. Sammen skaper vi din suksess!

Ta kontakt med oss om våre fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

Kontakt oss