Bruker du som leder for mye tid selv på økonomi- og/eller HR-området?

Mange ledere bruker for mye tid på tall og personaladministrasjon og for lite tid til å utvikle virksomheten videre.

  1. Hjem
  2. Løsninger
  3. Bruker du som leder for mye tid selv på økonomi- og/eller HR-området?

Mange ledere bruker for mye tid på tall og personaladministrasjon og for lite tid til å utvikle virksomheten videre. Utvikling skjer først og fremst gjennom en klar strategi, motiverte ansatte som jobber i tråd med virksomhetens mål, fornøyde kunder og dyktige leverandører. Skal man lykkes må lederen bruke tid på disse områdene.

Utfordringen er at tall er viktige for å forstå virksomhetens prestasjoner og «temperatur» og gode prosesser og rutiner på HR-området legger grunnlaget for motiverte og dyktige medarbeidere.

TheVIT er til for nettopp å hjelpe deg med denne utfordringen. Vi gjør talljobben for deg og ivaretar løpende oppgaver på HR-området, samtidig som vi er dyktige og erfarne nok til også å bidra med utvikling av ledere, medarbeidere og virksomhet.

Ta kontakt med oss om våre fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

Kontakt oss

Vi setter sammen et team som normalt består av økonomisjef-, controller-, analyse- og HR-kompetanse. Selvsagt tilpasset det behovet du til enhver tid har, slik at får du en «økonomi- og/eller HR-avdeling» som normalt bare store virksomheter har. Og det til en fastpris som er meget konkurransedyktig sammenlignet med andre løsninger.

I vår rolle er vi også en strategisk sparringspartner og medlem i din ledergruppe.

Med løsningen til TheVIT kan du konsentrere deg fullt og helt om utviklingen av virksomheten! Vi begrenser dine kostnader og gir deg mest mulig nytteverdi av det vi bidrar med. Vi er en del av ditt lag. Sammen skaper vi din suksess!

Les om hvordan vi kan hjelpe deg med forretningsutvikling Les om hvordan HR Business partner kan hjelpe deg