Fikk lavere puls med ny modell for økonomifunksjonen

Da Filmreaktor skulle styrke økonomifunksjonen i selskapet, var kompetanse, erfaring og fleksibilitet avgjørende. Derfor valgte de TheVIT.

  1. Hjem
  2. Kundehistorier
  3. Fikk lavere puls med ny modell for økonomifunksjonen

Lavere puls med ny modell for økonomifunksjonen


Da Filmreaktor skulle styrke økonomifunksjonen i selskapet, var kompetanse, erfaring og en fleksibel løsning det avgjørende for valg av partner. «Vi er utrolig fornøyd med samarbeidet», sier Jonas Estensen, styreleder og partner i selskapet. De valgte TheVIT.


Filmreaktor er et fullservice postproduksjonsselskap som lever av å klippe og gjøre lydmiks på film og TV-produksjoner. Produksjonsselskapet har klippet kjente programmer som «Jakten på kjærligheten», «Idol», «Ex on the Beach», «Bloggerne» og «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Selskapet ble etablert i 2005 og i 2017 bestemte de seg for å styrke økonomifunksjonen i selskapet. Det var da TheVIT kom inn.

Fleksibilitet og effektivitet var avgjørende

«Vi søkte etter økonomifolk og ble kontaktet av TheVIT som klarte å overbevise oss om at deres modell ville lønne seg for oss», sier Jonas Estensen, som også er colorist og klipper i selskapet.

Jonas Estensen (til venstre) i Filmreaktor er strålende fornøyd med jobben Elisabeth Wilborn Sørli og TheVIT gjør for dem. Her sammen med
Jonas Estensen (til venstre) i Filmreaktor er strålende fornøyd med jobben Elisabeth Wilborn Sørli og TheVIT gjør for dem. Her sammen med "hushunden" Ronja.

Modellen Estensen peker på handler om fleksibilitet: du får en hel økonomiavdeling med alle funksjoner, men hvor ingen jobber 100%. Du får med andre ord tilgang på den kompetansen du trenger i den mengden du trenger. «De har mulighet til å skalere opp og ned i forhold til våre behov - og kan også kontaktes for rådgivning på ad-hoc-problemstillinger som vi f.eks opplevde nå i Corona-tiden», forklarer styrelederen.

Etter at TheVIT kom inn til Filmreaktor har kunnskapen og interessen for økonomi økt. Mye takket være gode digitale systemer.
Etter at TheVIT kom inn til Filmreaktor har kunnskapen og interessen for økonomi økt. Mye takket være gode digitale systemer.
Ta kontakt for en uforpliktende prat

De første 30 dagene

TheVIT snakker gjerne om F-30; de første 30 dagene med en kunde. Da benytter de tiden til å bli kjent med selskapet, behovet kunden har og hvilken kompetansesammensetning som er riktig.

«De gikk gjennom alle sider ved driften og analyserte seg frem til forbedringsområder. Dette presenterte de for styret og for daglig leder. Så ble vi enige om en miks av ressurser som kunne passe inn i forhold til de oppgaver som skulle utføres», uttaler Estensen.

Dekker alle økonomifunksjoner

Etter et vellykket styremøte i 2017 fokuserte TheVIT på daglig drift, rapporter og likviditet. De hentet inn tilbud på leasingavtaler og tok for seg lønn- og HR-relaterte spørsmål. I tillegg har de hatt kontakt mot bank og regnskapsfører, og stått for betalinger til leverandører, samt fakturert kunder og sett til at dette også ble betalt i tide.

Elisabeth Wilborn Sørli, rådgiver i TheVIT, har ledet arbeidet. Estensen er veldig fornøyd med jobben og servicen hun yter. «Elisabeth har til og med sittet barnevakt for hunden min mens jeg har vært i møter, så jeg vil trygt påstå at de dekker alle behov», sier han

- Utrolig fornøyd med samarbeidet

Høy kompetanse kombinert med vilje og evnen til å strekke seg langt for kundene, ser ut til å ha fungert bra. I dag bistår TheVIT også med budsjetter samt oppfølging mot revisor. Fra 1. mai 2020 overtok TheVIT også som regnskapsfører slik at det er et helhetlig team som bistår.

Estensen fremhever den brede erfaringen, spesielt fra andre gründerselskaper, som verdifullt. «Vi er utrolig fornøyd med samarbeidet», sier han begeistret, og fortsetter: «vi opplever at vi blir svært godt ivaretatt og får den veiledningen vi trenger. Jeg slapper rett og slett mere av nå som jeg vet at hun hele tiden er på ballen og holder tak i det som skal prioriteres».

Han trekker også frem betydningen av å jobbe med noen som skjønner og vet hvordan gründere tenker. TheVIT og Wilborn Sørli sin erfaring fra tilsvarende selskap mener han har vært uunnværlig for dem. «I tillegg bidrar hun svært positivt til arbeidsmiljøet», sier han.

Elisabeth Wilborn Sørli har vært opptatt av å gjøre en god jobb, men også bidra til miljøet. Derfor har hun passet husets hund Ronja ved behov.
Elisabeth Wilborn Sørli har vært opptatt av å gjøre en god jobb, men også bidra til miljøet. Derfor har hun passet husets hund Ronja ved behov.

Digitalisering og hjelp til selvhjelp

Filmreaktor ble etablert i 2005 og holder til i helt nye lokaler på nedsiden av Sagene Skole like ved østbredden av Akerselva. På det meste er de 60-80 ansatte på prosjekt. Siden de startet opp har TV- og filmbransjen blitt mer og mer digitalisert, noe som gjør jobben lettere og at produksjonene går raskere.

Også TheVIT jobber mye med digitalisering og automatisering av økonomifunksjonene. Derfor satser de mye på digital kompetanse og digitale produkter.

For Filmreaktor har de vært aktive rådgivere og bistått i utvelgelse av system. «Samtidig har de introdusert egne regnskapsførere som hjelper oss inn i det nye systemet vi har valgt. Men som vi selv også har eierskap til», sier Estensen. Det fører til at de lærer seg systemene, blir mer interessert i økonomien og også lærer mer.

Felles ambisjon

Selv om TheVIT og Filmreaktor opererer i svært forskjellige bransjer ønsker begge å være best i Norge. TheVIT skal være næringslivets beste støtteapparat. Filmreaktor på sin side har som mål å være det beste etterarbeidshuset i Norge.

«Å ha TheVIT som støtteapparat gir oss trygghet og forutsigbarhet, og gjør at vi kan ha fullt fokus på vår egen kjernevirksomhet og våre kunder. Og ikke minst vår ambisjon om å være det beste etterarbeidshuset i Norge!», avslutter styrelederen.